LLMZA

Informācija projekta ForestValue dalībniekiem

Informācija par ForestValue tagad ir pieejama arī CORDIS (oficiāla atsauce uz projektu obligāta):
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213373_en.html  

Ierosinātais Cofund darbības kopējais mērķis "ForestValue - uz mežu balstītas bioekonomikas ieviešana" ir veicināt Eiropas mežu nozares inovāciju un konkurētspēju, un atbalstīt tā pārveidi no resursu ziņā ietilpīgas par zināšanu ietilpīgu, produktīvu, resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu nozari. Ilgtspējīga mežsaimniecības sistēmu modernizācija, tostarp inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība un ražošanas tehnoloģiju ieviešana.