LLMZA

ERA-NET ForestValue

ForestValue NEWSLETTER December 2020

Dear friends of ForestValue,

The ForestValue consortium is proud to present its #6 ForestValue Newsletter. Besides other contents, you are welcome to learn about the current actions of the research projects of the ForestValue call 2017 and check out more details for the ForestValue Joint Call in 2021.

 

Enjoy reading!

ForestValue

Lasīt tālāk ...

LLMZA ERANET Forest Value darba grupas sanāksmē Berlīnē, Vācijā

 Oktobra mēnesī LLMZA prezidente Baiba Rivža piedalījās Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas ERANET Forest Value darba grupas sanāksmē Berlīnē, Vācijā. Sanāksmes laikā tika izvērtēti iesniegto projektu rezultāti (ziņoja Martins Greimels (Austrija)).

Lasīt tālāk ...

Informācija projekta ForestValue dalībniekiem

Informācija par ForestValue tagad ir pieejama arī CORDIS (oficiāla atsauce uz projektu obligāta):
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213373_en.html  

Ierosinātais Cofund darbības kopējais mērķis "ForestValue - uz mežu balstītas bioekonomikas ieviešana" ir veicināt Eiropas mežu nozares inovāciju un konkurētspēju, un atbalstīt tā pārveidi no resursu ziņā ietilpīgas par zināšanu ietilpīgu, produktīvu, resursu ziņā efektīvu un ilgtspējīgu nozari. Ilgtspējīga mežsaimniecības sistēmu modernizācija, tostarp inovatīvas uzņēmējdarbības attīstība un ražošanas tehnoloģiju ieviešana.


LLMZA sadarbībā ar LZA LMZN organizē Horizont 2020 ERANET projekta ForestValue koordinatoru tikšanos

2. - 3. maijā Rīgā notika Horizont 2020 ERANET projekta ForestValue koordinatoru tikšanās. Tikšanās piedalījās 24 pārstāvji no 19 Eiropas valstīm. ForestValue partneri no Latvijas ir Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu (LZA LMZN). Tikšanās uzdevums bija apkopot eksperta ieteikumus 146 iesniegtajiem projektiem un izstrādāt priekšlikumus virzīšanai uz otro kārtu. Uz otro kārtu tika izvirzīti 53 projekti, no kuriem divi ir Latvijas zinātnieku.

Lasīt tālāk ...

ERA-NET ForestValue

LZA LMZN / LLMZA piedalās ERA NET projektā ForestValue

Par ForestValue

ERA-NET pasākuma "ForestValue - inovācijas mežsaimniecībā - bioekonomikas pamats" vispārējais mērķis ir veicināt inovāciju un konkurētspēju mežsaimniecības nozarē Eiropā, un atbalstīt tās pārveidošanu no resursu ietilpīgas uz zināšanu ietilpīgu, produktīvu, resursu efektīvu un elastīgu nozari. Lai nākotnē Eiropā attīstītu mežsaimniecības nozari un bioekonomiku, būs nepieciešama mežsaimniecības sistēmu un tai pakārtotu vērtību sistēmu ilgtspējīga attīstība un modernizācija, tostarp novatoriskas uzņēmējdarbības koncepcijas un ražošanas tehnoloģijas. 


H2020 līdzfinansētā tīklošanas (ERA-NET) projekta ForestValue uzsaukums:
 http://www.woodwisdom.net/news-events/

Uzsaukuma noteikumi:
 http://www.woodwisdom.net/wp-content/uploads/2017/10/ForestValue_call_text_171017.pdf

 Jaunākas ziņas par notikumiem un aktivitātēm projektā var lasīt "News and events" http://www.woodwisdom.net/news-events/