LLMZA

LZA LMZN un LLMZA piedalās jaunā Horizonta 2020 projektā DISARM

Disarm Logo - RGB 72dpi 5cmHorizonta 2020 projekts DISARM (Dissemating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance management) ir lauksaimnieku, veterinārārstu, konsultāciju dienestu, akadēmisko aprindu un rūpniecības sadarbība, lai veicinātu atbildīgu antibiotikas produktu ražošanas izmantošanu, lai mazinātu antibiotiku rezistences draudus. DISARM ir tematisks tīkls, kurā galvenā uzmanība pievērsta praksei, ko ieviesušas inovatīvas saimniecības, kurās tiek veikti pētījumi, lai samazinātu rezistenci pret antibiotikām lopkopības sistēmās.

DISARM projekts tika uzsākts 2019. gada janvārī, un tas turpinās 2021. gada decembrim. Projekta mērķis ir izmēģināt un atklāt apmācības metodi, lai stimulētu lauksaimniekus uz atbildīgāku antibiotiku lietošanu.

Dr. Keiji Fukuda DISARM ģenerāldirektora vietnieks teica: "Bez daudzu ieinteresēto personu steidzamas, koordinētas rīcības pasaule ir nonākusi pēcantibiotiku laikmetā, kurā bieži sastopamās infekcijas un nelielās traumas, kuras tiek ārstētas jau gadu desmitiem, var atkal nogalināt." Arvien pieaugošais globālais antibiotiku rezistences apdraudējums prasa ātru reakciju gan no cilvēku, gan dzīvnieku sektora puses. DISARM apvienos ieinteresētās personas, lai apzinātu, dalītos un izplatītu iedibinātas un novatoriskas idejas, kas ne tikai samazinās rezistenci pret antibiotikām, bet būt kā katalizators uzlabotai dzīvnieku veselībai.

DISARM pieeja

  • Izveidot 600 dalībnieku kopienu, lai dalītos, apspriestu un izplatītu praksi rezistence pret antibiotikām.
  • Sagatavot 10 prakses rokasgrāmatas, 100 labāko prakšu apkopojumus un 100 īsus video, kurā izskaidrots, kā lauku saimniecības ir pieņēmušas šīs stratēģijas.
  • Lai izstrādātu veselības aizsardzības plānus, atbalsta 40 saimniecības 8 valstīs, un, lai parādītu, kā pieņemt šīs stratēģijas, no tām vismaz 30 ir gadījumu pētījumi.
  • Rīkot 80 pasākumus, lai izplatītu praksi, ko organizē lauksaimnieki vai pētniecības centri, un uzstāties 60 nozares pasākumos.
  • Sagatavot 3 gada pārskatus par citām problēmām saistībā ar šo tematu un izstrādāt politikas vai pētniecības ieteikumus.

DISARM realizācija

  • Projekta termiņs 3 gadi
  • Apvieno 15 partnerus no 10 valstīm
  • EUR 1 999580

 Vairāk par projektu:

http://www.acta.asso.fr/en/research-and-development/european-partnership/h2020-projects/disarm.html