LLMZA

Notikusi inovatīvo lauku uzņēmēju-mājražotāju prezentācija

Latvijas Zinātņu akadēmijas kolēģi Senāta sēžu zālē 10.03. iepazinās ar Dobeles novada mājamatnieku ražojumiem un veikaliņu „Visu vai neko" īpašnieci Ilonu Zaķi un LLU doktoranti, garšīgas maizītes cepēju Inu Gudeli. Klausoties I.Gudeles prezentāciju „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, sievietes, inovācija un ekonomika", baudot ekoloģiskos, garšīgos mājamatnieču izstrādājumus tika pārrunāti mājamatniecības izaicinājumi, tautas kultūras mantojuma saglabāšanas misija, kā arī sadarbības iespējas ar zinātniekiem, konsultāciju un mentoringa nozīme. Ina Gudele piedalās arī starptautiskā projektā ICE, kuru no Latvijas puses vada Latvijas Lauksamniecības un meža zinātņu akadēmija. Projekta ideja ir atbalstīt sieviešu inovatīvo uzņēmējdarbību un amatniecībā, tūrismā, dizainā, (tai skaitā apģērba dizains) izpēti un popularizēšanu.

Inas Gudeles prezentācija