LLMZA

Lietuvā, Kauņā norisinājusies Zviedru Institūta tematiskās partnerības ICE dalībnieku tikšanās

2015. gada 27. - 28. maijā Lietuvā, Kauņā norisinājās Zviedru Institūta tematiskās partnerības ICE (Innovation Creativity Equality) pārstāvju tikšanās. LLMZA ir viena no šīs partnerības dalībniecēm.

ICE seminārs bija iekļauts starptautiskās konferences „The XX Baltics Dynamics Conference" darba kārtībā.

LLMZA prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža nolasīja referātu „Opportunities in Innovation in Latvia".

Tika pārspriests pusotra gada laikā partnerības ietvaros paveiktais un izvirzīti turpmāk veicamie uzdevumi.

2015. gada septembrī partnerības dalībniekiem savās valstīs jāorganizē nacionālais seminārs par sadarbības tīklu veidošanu ar inovatīvajām sistēmām. Tiek veidota rokasgrāmata sievietēm, kas uzsāk inovatīvu uzņēmējdarbību, kā arī panākumu stāstu krājums, kurā ietverta informācija par sievietēm - inovatīvām uzņēmējām, kuras varētu būt kā pozitīvi, iedvesmojoši piemēri citām esošajām un potenciālajām uzņēmējām.

Latvijas komandai ir arī īpašs uzdevums - sagatavot video lekciju par inovāciju būtību, ICE projektu un galvenajām potenciālā sieviešu atbalsta iespējām. Semināra dalībnieki nolēma, ka lekcijai jābūt gatavai līdz 24. septembrim un tā jānolasa 24. septembra videokonferences „Trends in Regional Development in the EU Countries 2015" laikā, kuru organizē LLU ESAF un valsts pētījumu programma EKOSOC-LV (vadītāja - B.Rivža), sadarbībā ar Varšavas Dzīvības zinātņu universitāti.

Nākamais starptautiskais seminārs tematiskās partnerības ietvaros būs Ščecinā (Polijā) novembra trešajā nedēļā un tiks apvienots ar JAM semināru. JAM ir inovatīvs pasākums, kur 48 stundu laikā tiek radīts idejas prototips vai dizains.

Pielikumā:

1. ICE pārstāvju tikšanās darba kārtība

2. B.Rivža, ziņojums „Opportunities in Innovation in Latvia"

3. Ar konferences „The XX Baltics Dynamics Conference" darba kārtību un citu ICE tematiskās partnerības dalībnieku ziņojumiem var iepazīties: http://www.balticdynamics.com/programme

4. Informācija par videokonferenci „Trends in Regional Development in the EU Countries 2015": http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&;task=view&id=2443&Itemid=55