LLMZA

VPP EKOSOC-LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža Tallinā piedalījās starptautiskā konferencē par sievietēm inovācijās un uzņēmējdarbībā kā ilgtspējīgas ekonomikas resursu

2015. gada 24. - 25. aprīlī Igaunijā, Tallinā notika starptautiskā konference „Women in Innovation and Entrepreneurship - Resource for Sustainable Economy of Nordic and Baltic Countries".

Konferences ietvaros VPP EKOSOC-LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža nolasīja referātu „Baltijas - Ziemeļvalstu sadarbība - no grupu mikrokredīta līdz projektiem ICE un EKOSOC-LV".

Konferencē ar referātiem piedalījās Ziemeļvalstu, Anglijas, Baltijas valstu, Tadžikistānas un Krievijas pārstāvji.

Konferences organizēšanā igauņus finansiāli atbalstīja Ziemeļvalstu ministru kabinets. Konference saistīta ar pasaules organizāciju „EU Women investors and innovators Network".

Referāta ietvaros B.Rivža uzsvēra Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības nozīmi projektos, zinātnē un uzņēmējdarbības attīstībā, īpašu uzmanību pievēršot sievietēm inovācijās un uzņēmējdarbībā, kā arī reģionālo universitāšu lomu zināšanu pārnesē. Jaunas iespējas nākotnes sadarbībai sniedz VPP EKOSOC-LV.