LLMZA

Zviedru Institūta tematiskā partnerība „ICE" (noslēdzies)

Noslēdzies Zviedru institūta tematiskās partnerības projekts "ICE - Inovācija. Kreativitāte. Līdztiesība - Innovation Creativity Equality"

2016. gada 5. oktobrī notikusi Zviedru institūta tematiskās partnerības " „ICE - Inovācija. Kreativitāte. Līdztiesība" projekta dalībnieku noslēguma tikšanās Briselē. Projekta darbības periods bija no 2014 - 2016. gadam. Šajā laikā notikuši pētījumi, kurus realizēja projekta partneri no 5 valstīm Zviedrijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas. Projekta darbības laikā notikušas projekta partneru tikšanās, kas bija veltītas dažādu pētniecības praktisko posmu realizācijai.

Lasīt tālāk ...

Notikusi inovatīvo lauku uzņēmēju-mājražotāju prezentācija

Latvijas Zinātņu akadēmijas kolēģi Senāta sēžu zālē 10.03. iepazinās ar Dobeles novada mājamatnieku ražojumiem un veikaliņu „Visu vai neko" īpašnieci Ilonu Zaķi un LLU doktoranti, garšīgas maizītes cepēju Inu Gudeli. Klausoties I.Gudeles prezentāciju „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, sievietes, inovācija un ekonomika", baudot ekoloģiskos, garšīgos mājamatnieču izstrādājumus tika pārrunāti mājamatniecības izaicinājumi, tautas kultūras mantojuma saglabāšanas misija, kā arī sadarbības iespējas ar zinātniekiem, konsultāciju un mentoringa nozīme. Ina Gudele piedalās arī starptautiskā projektā ICE, kuru no Latvijas puses vada Latvijas Lauksamniecības un meža zinātņu akadēmija. Projekta ideja ir atbalstīt sieviešu inovatīvo uzņēmējdarbību un amatniecībā, tūrismā, dizainā, (tai skaitā apģērba dizains) izpēti un popularizēšanu.

Inas Gudeles prezentācija

2015 14. augustā - LLMZA izbraukuma sēde – ICE projekts "Saistību un partnerības veidošana inovāciju sistēmā"

LLMZA-izbraukuma-sede

LLMZA izbraukuma sēde - ICE projekts
"Saistību un partnerības veidošana inovāciju sistēmā"
2015.gada 14. augusts, Jelgavas novads, Viesu nams "Pūteļkrogs", plkst. 1000

Lasīt tālāk ...

Lietuvā, Kauņā norisinājusies Zviedru Institūta tematiskās partnerības ICE dalībnieku tikšanās

2015. gada 27. - 28. maijā Lietuvā, Kauņā norisinājās Zviedru Institūta tematiskās partnerības ICE (Innovation Creativity Equality) pārstāvju tikšanās. LLMZA ir viena no šīs partnerības dalībniecēm.

Lasīt tālāk ...

VPP EKOSOC-LV vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža Tallinā piedalījās starptautiskā konferencē par sievietēm inovācijās un uzņēmējdarbībā kā ilgtspējīgas ekonomikas resursu

2015. gada 24. - 25. aprīlī Igaunijā, Tallinā notika starptautiskā konference „Women in Innovation and Entrepreneurship - Resource for Sustainable Economy of Nordic and Baltic Countries".

Lasīt tālāk ...