LLMZA

Atzinīgi novērtēts LZA un LLU komandu darbs Horizonta 2020 projektā 4D4F

Rumānijas Lauksaimniecības zinātņu un veterinārmedicīnas universitāte no 14.- 15. maijam rīkoja Horizonta 2020 projekta 4D4F vadības semināru Bukarestē (Rumānija).

Horizonta 2020 projekta 4D4F vadības seminārā apkopoja padarīto projektā un iezīmēja veicamos darbus līdz nākošajai tikšanās reizei Barselonā 21. - 23. novembrī. Tika atzinīgi novērtēts LZA un LLU komandu darbs (sensoru lietošanu piena lopkopībā), jo tās ir strādājušas sekmīgi un par projekta rezultātiem ziņots Ražas svētkos, starptautiskās konferencēs - NJF seminārā, Tartū un Birmingemas konfrencēs. Par projekta rezultātiem interesējās mentīze Denīse Boehm no Bioekonomikas departamenta Ilgtspējīgas attīstības ministrijas (Austrija) savas vizītes laikā Latvijā 2018. gada aprīlī. Kā arī projekts tika izvēlēts ES projektu rezultātu izvērtēšanai un popularizēšanai Briselē 2017. gada decembrī.

Citu valstu pieredze rāda, ka daudzus zemniekus ir jāiedrošina lietot sensorus, jāapkopo panākumu stāsti un jārāda zemniekiem piena lopu labturības un savlaicīgas slimību diagnostikas pieredzes stāsti. Lielo datu apstrāde kļūst arvien modernāka un plašāk izmantota lauksaimniecībā Eiropā.