LLMZA

H2020 projekta 4D4F pētniece Lāsma Cielava piedalās starptautiskā EAAP konferencē Tallinā (Igaunijā)

Laika posmā no 28.08.2017. – 01.09.2017. H2020 projekta 4D4F pētniece Lāsma Cielava piedalījās starptautiskā EAAP konferencē Tallinā (Igaunijā). Kopumā konferencē piedalījās vairāk kā 1200 dalībnieki, kas pārstāvēja dažādas lopkopības apakšnozares. Konferences laikā tika prezentēti Apvārsnis 2020 projekta "4D4F" rezultāti: Research priorities on the use of sensor technologies in dairy farming (Petījumu prioritātes viedo tehnoloģiju izmantošanai piena lopkopībā).

IMGi 20170828 164433