LLMZA

2017. gada 28.februārī notiks projekta 4D4F atvēršanas pasākums

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija ir uzsākusi Eiropas Savienības pētniecības programmas Apvārsnis 2020 tematiskā tīkla projekta 4D4F Datu virzītu lēmumu pieņemšana piena ražošanā (The Data Driven Dairy Decisions for Farmers) īstenošanu.

Projekts fokusējas uz sensoru lomu reālā laika datu apkopošanā, palīdzot pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus piensaimniecībā. Tā 3 galvenie uzdevumi būtu:

1. Zemnieku saimniecību labās prakses izplatība 10 valstu mērogā;

2. Zemnieku un tehnikas ražotāju sasaiste;

3. Zinātnieku- pieredzējušo un jauno kontakti- kopīgas publikācijas, atbalsts maģistru un  promocijas darbu izstrādē, kopīgi pētījumu projekti nākotnē.

Projekts tiek īstenots no 2016.līdz 2019.gadam. Projektā sadarbojas 16 partneri no 10 valstīm, partneri pārstāv gan pētniecības institūcijas, gan lauksaimnieku apvienības un tehnoloģiju ražošanas uzņēmumus. Vadošais partneris ir lauksaimnieku apvienība no Anglijas. No Latvijas kaimiņiem ir Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte (Tartu) un Zviedrija- Zviedrijas Lauksaimniecības Zinātņu universitāte (Upsala, Ultuna). Pārstāvētas ir arī Nīderlande, Rumānija, Malta, Spānija, Beļģija, Francija un Vācija.

Projekta atvēršanas pasākums notiks Zviedrijā un tas ir plānots kā web-seminārs 28.februārī no 14:00-15:30 pēc Centrāleiropas laika (no 15:00 līdz 16:30 pēc mūsu laika).

Semināra laikā tiks prezentēti projekta 4D4F mērķi un plānotās aktivitātes, kā arī analizētas piensaimnieku vajadzības sensoru izmantošanā, jaunākās datu reģistrēšanas metodes un precīzās piensaimniecības praktiskie aspekti un labās prakses piemēri.

Semināram var pieslēgties tiešsaistē sekojot saitei: http://www.ksla.se/aktivitet/4d4f/