LLMZA

H2020 – 4D4F

LZA LMZN un LLMZA piedalījās Govju svētkos Vecaucē

4D4F-logoLZA LMZN un LLMZA piedalījās Govju svētkos Vecaucē.  Pasākuma laikā notika piena šķirņu dzīvnieku vērtēšana, veiksmīgāko lauksaimnieku pieredzes stāstu uzklausīšana, Latvijas zilās šķirnes govju demonstrācija un iepazīstināšana ar H2020 projekta 4D4F pētījuma rezultātiem.

Lasīt tālāk ...

Atzinīgi novērtēts LZA un LLU komandu darbs Horizonta 2020 projektā 4D4F

Rumānijas Lauksaimniecības zinātņu un veterinārmedicīnas universitāte no 14.- 15. maijam rīkoja Horizonta 2020 projekta 4D4F vadības semināru Bukarestē (Rumānija).

Lasīt tālāk ...

ES Lauksaimniecības Nākotnes perspektīvu konferencē LZA akadēmiķe Baiba Rivža diskutē par lauksaimniecību kā teritorijas attīstības veicinātāju

2017. gadā no 18.- 19. decembrim Briselē (Beļģija) notika starptautiska konference, kurā piedalījās ap 700 dalībnieku no Eiropas. Latviju pārstāvēja LZA akadēmiķe Baiba Rivža un nolasīja referātu par H2020 projekta 4D4F pētījumiem.

Lasīt tālāk ...

Projekta 4D4F un VPP EKOSOC vadītājas Baibas Rivžas dalība starptautiskā seminārā Somijā

Projekta 4D4F un VPP EKOSOC vadītāja akadēmiķe Baiba Rivža laikā no 26. - 28. septembrim piedalījās Seinajoki (Somijā) Somijas Dabas resursu institūta rīkotajā  starptautiskajā Ziemeļvalstu seminārā par konkurētspējīgu un ilgtspējīgu lopkopības produkciju (Nordic workshop on competitive and sustainable animal production).

Lasīt tālāk ...

H2020 projekta 4D4F pētniece Lāsma Cielava piedalās starptautiskā EAAP konferencē Tallinā (Igaunijā)

Laika posmā no 28.08.2017. – 01.09.2017. H2020 projekta 4D4F pētniece Lāsma Cielava piedalījās starptautiskā EAAP konferencē Tallinā (Igaunijā). Kopumā konferencē piedalījās vairāk kā 1200 dalībnieki, kas pārstāvēja dažādas lopkopības apakšnozares. Konferences laikā tika prezentēti Apvārsnis 2020 projekta "4D4F" rezultāti: Research priorities on the use of sensor technologies in dairy farming (Petījumu prioritātes viedo tehnoloģiju izmantošanai piena lopkopībā).

Lasīt tālāk ...