LLMZA

H2020 – 4D4F

4D4F PROJEKTA PĒTNIEKI ZVIEDRIJĀ DISKUTĒ PAR SENSORU TEHNOLOĢIJU NOZĪMI PIENA LOPKOPĪBĀ

Š.g. 4. un 5. maijā notikusi H2020 projekta 4D4F pētnieku darba tikšanās Zviedrijas DeLaval Harma fermā. Tikšanās laikā pētnieki apsprieda dažādus organizatoriskus jautājumus un izvirzīja uzdevumus nākamajam projekta posmam. Latvijas dalībnieki apņēmās paplašināt projektā iesaistīto piena lopkopības saimniecību skaitu, īpašu uzmanību pievēršot vidēji lielām kazkopības un govkopības saimniecībām, kurās vēl netiek izmantotas sensoru tehnoloģijas. Latvijā ir būtiska komunikācijas tīkla izveide starp piena lopkopības saimniecībām, konsultatīvo dienestu, zinātniekiem un sensoru tehnoloģiju izplatītājiem. Šādas komunikācijas uzlabošana ir viens no svarīgākajiem projekta uzdevumiem.

Lasīt tālāk ...

2017. gada 28.februārī notiks projekta 4D4F atvēršanas pasākums

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija ir uzsākusi Eiropas Savienības pētniecības programmas Apvārsnis 2020 tematiskā tīkla projekta 4D4F Datu virzītu lēmumu pieņemšana piena ražošanā (The Data Driven Dairy Decisions for Farmers) īstenošanu.

Lasīt tālāk ...