LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Lepojamies! Mūsu profesorei Baibai Rivžai piešķirts LU Goda doktora grāds

28. septembrī Latvijas Universitātes Aulā norisinājās Senāta svinīgā sēde, kurā tika sveikta LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, akadēmiķe Baiba Rivža. Profesorei piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora grāds, apliecinot cieņu un pateicību par lielo ieguldījumu Latvijas Universitātes studiju kvalitātes nodrošināšanā un pētniecības attīstībā.

Lasīt tālāk ...

Lauksaimniecības un meža zinātne palīdz dzīvot bioekonomiski

LLMZA un LZA LMZN kopsapulce

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavā 2020. gada 11. septembrī notika Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LMZN) kopsapulce. Uz nākamajiem trim gadiem par LLMZA prezidenti tika ievēlēta LZA akadēmiķe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) profesore Baiba Rivža; par viceprezidentiem – LZA akadēmiķe, LLU rektore profesore Irina Pilvere un LZA akadēmiķis, LU profesors Īzaks Rašals. Pēc Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktora Dr. med. vet. Aivara Bērziņa un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta direktora Dr. sc. ing. Uģa Cābuļa akadēmiskajiem priekšlasījumiem tika nobalsots par viņiem kā LZA LMZN īsteno locekļu kandidātiem. Kā arī tradicionāli tika apbalvoti konkursos uzvarējušie topošie zinātnieki, ievēlēti jauni LLMZA locekļi un izsniegti diplomi 2019. gadā ievēlētajiem locekļiem. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) ģenerāldirektors Guntis Vilnītis šo pasākumu kodolīgi nodēvēja par lauksaimniecības un mežsaimniecības inteliģences kopā sanākšanu.

Lasīt tālāk ...

Starptautiskā konference “Mežs un meža nozare mainīgā klimatā”

Lai nodrošinātu zinātnes popularizēšanu un zināšanu pārnesi, LLU Meža fakultātē 2020. gada 18. septembrī sadarbïbā ar meža nozares uzņēmumiem, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātnu akadēmiju un LVMI "Silava" tiek organizēta starptautiska zinātniski praktiskā konference "MEŽS UN MEŽA NOZARE MAINĪGĀ KLIMATĀ".

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA pilnsapulce

logo small

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas

PILNSAPULCE

2020. gada 11. septembrī plkst.13.00

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā

Lasīt tālāk ...

Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas pilnsapulce

Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas PILNSAPULCE notiks š.ģ. 11. septembrī plkst. 13:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā.

Lasīt tālāk ...

VPP projekta INTERFRAME-LV pētnieki piedalās forumā: „Digitalizācija izglītībā un uzņēmējdarbības atbalstam”

VPP projekta INTERFRAME-LV pētnieki 14. augustā piedalās forumā: „Digitalizācija izglītībā un uzņēmējdarbības atbalstam"
Pasākuma koncepts:
Informatīvi iesaistoša diskusija par digitalizāciju reģionālo uzņēmēju un izglītības iestāžu atbalstam un konkurētspējas uzlabošanai.
Iespēju robežās diskusijas papildināšanai ar klausītāju jautājumiem izmantojam attālinātās iesaistes rīkus.

Lasīt tālāk ...