LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

LLMZA sveic doktorantu konkursa laureātus "Ražas svētkos "Vecauce - 2018" un prezentē projekta 4D4F pētījuma rezultātus

Kā katru gadu, arī šogad 1. novembrī LLMZA un LZA LMZN sadarbībā ar LLU Lauksaimniecības fakultāti organizēja ikgadējo zinātnisko semināru "Ražas svētki "Vecauce - 2018"", kas šogad veltīts Latvijas simtgadei un lauksaimniecības augstākās izglītības 155 gadu jubilejai. Tradicionāli seminārā nolasīti ziņojumi par aktuāliem pētījumiem lauksaimniecībā un sumināti dažādu konkursu uzvarētāji. Turklāt šajā gadā paziņoti profesoru Jāņa Berga un Jāņa Bērziņa balvu ieguvēji.

Lasīt tālāk ...

Sējējs 2018 laureāti LZA un LLMZA zinātnieki

Piektdien, 28. septembrī, VEF kultūras pilī, Rīgā Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un valsts augstākās amatpersonas sveica Zemkopības ministrijas konkursa "Sējējs 2018" laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus - lauksaimniekus, tostarp arī jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un mazpulkus.

Lasīt tālāk ...

ATVADU VĀRDI

Martins Belickis ATVADU VĀRDI Mārtiņam Belickim
(1939. gada 28. aprīlis – 2018. gada 29. septembris.)

Miķeļdienā Mūžības ceļā devies valsts emeritētais zinātnieks, lauksaimniecības zinātņu doktors, ilggadējs Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacijas direktors Mārtiņš Belickis.  

Mārtiņš Belickis dzimis Saldus apriņķa Vadakstes pagasta zemkopju ģimenē kā vecākais dēls. Pirmo ievirzi profesionālajā lauksaimniecības izglītībā ieguva Saulaines lauksaimniecības tehnikumā. 1963. gadā viņš pabeidza Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultāti, saņemot norīkojumu uz Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu staciju, kur iesaistījies zinātniskajā darbā, bijis agrotehnikas nodaļas vadītāja vietnieks. 1970. gada pēc doktora grāda aizstāvēšanas viņu norīkoja uz Talsu rajona Stendes selekcijas un izmēģinājumu staciju, kur viņš kā direktors strādāja līdz 1986. gadam. Var uzskatīt, ka šis laiks bija stacijas ziedu laiks, jo tieši M. Belicka vadībā saimniecībā Dižstendē uzbūvēja daudz jaunu būvju un ieviesa daudzas tam laikam modernas tehnoloģijas. Par sasniegumiem darbā 1982. gadā M.Belickis saņēma LPSR Valsts prēmiju, 1983. gadā Darba Sarkanā Karoga ordeni u.c. apbalvojums.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN izvirza kandidātus LZA īsteno locekļu vēlēšanām

LZA LMZN un LLMZA 17. septembra kopsēdē uzstājās ar ziņojumiem par zinātnisko darbību LZA akadēmiķa kandidāti Dr. oec. Irina Pilvere un Dr.sc.ing. Aivars Žūriņš, kā arī LZA korespondētājlocekļa kandidāti pārtikas tehnoloģiju nozarē Dr.sc.ing. Tatjana Ķince un veterinārmedicīnas nozarē Dr.med.vet. Anda Valdovska

Lasīt tālāk ...

Viedie risinājumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Ar EKOSOC-LV atbalstu un līdzdalību noritējis II Ekonomikas forums par digitalizāciju

Š.g. 7.- 8. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā norisinājās II Eiropas - Latvijas Ekonomikas forums "INDUSTRIĀLĀ Revolūcija 4.0.: digitālā ekonomika, datu drošība un atbilstības labā prakse", ko organizēja LZA Ekonomikas institūts ar aktīvu Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV iesaisti. Latvijas kā viedvalsts izaugsme ir arī EKOSOC-LV pētījumu objekts un sasaucas ar foruma tēmu un saturu, kurā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) tika izceltas kā visās tautsaimniecības nozarēs izmantojams attīstības instruments.

Lasīt tālāk ...

SVEICIENI LATVIJAS SIMTGADES ZINĪBU DIENĀ!

Zinibu diena 2018Šajā gadā arī 1. septembrim ir simtgades zīme, un tieši saistībā ar Latvijas ieiešanu otrajā simtgadē un turpmāko attīstību vēlos uzsvērt izglītības un zinātnes kā neapšaubāmi galvenā resursa izšķirīgo lomu.

Kā valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV vadītāja apliecinu, ka Latvijas zinātnieku pēdējos gados veiktie starpdisciplinārie pētījumi parāda ievērojamu mūsu valsts attīstības potenciālu. Bet ir divi noteikti izpildāmi priekšnoteikumi straujākai izaugsmei – pirmkārt, daudz intensīvāka un visaptverošāka sabiedrības mācīšanās, jaunu zināšanu, attieksmju un prasmju apguve un, otrkārt, zinātnes sasniegumu apjomīgāka izmantošana uzņēmējdarbībā, lai Latvijā plauktu zināšanu ekonomika, notiktu valsts viedā attīstība visās jomās.

Lasīt tālāk ...