LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

A/S "Attīstības finanšu institūcija Altum", Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 2022. gada 14. martā noslēdza sadarbības līgumu ar šādiem mērķiem

1) veicināt zinātnes un prakses sadarbību, kopīgi rīkot vispārizglītojošus sarīkojumus, sniegt konsultācijas, rīkot seminārus un konferences, nodrošināt publicitātei par uzņēmējdarbības atbalsta iespējām laukos; 2) veicināt lauku attīstību, zinātniskas izstrādnes, jaunatnes iekļaušanos zinātnē un valsts izaugsmē.

Lasīt tālāk ...

Jelgavas valstspilsētas dome, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 2022. gada 23. martā noslēdza trīs gadu sadarbības līgumu "Par zinātnisko pētījumu konkursa organizēšanu"

Atbilstoši līgumam puses apņemas veicināt un atbalstīt LLU studējošo iesaistīšanos zinātniskos pētījumos un zinātniskajās izstrādnēs, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību Jelgavas valstspilsētā.

Lasīt tālāk ...

Projekta INTERFRAME-LV ietvaros izstrādāti divi promocijas darbi

Valsts pētījuma programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)" ietvaros tika izstrādāti un aizstāvēti divi promocijas darbi

Lasīt tālāk ...

Pirmdien, 2022. gada 28. martā, plkst. 16:00–18.00 tiešsaistē Zoom platformā notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

Darba kārtībā izskatāmie jautājumi:

1. LMZN un LLMZA kopsēdes darba kārtība. Ziņo LZA akad. Baiba Rivža.

2. Zinātnes sasniegumi 2021 laureātu uzstāšanās:

  • Dr.agr. Sanita Zute „Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībai”;
  • Dr.chem Dzintars Začs „Noturīgo organisko piesārņotāju sastopamība Baltijas jūras reģiona apkārtējās vides objektos un pārtikas produktos”

3. Informācija par projektu rezultātiem:

  • ERANET ForestValue;
  • ERANET SUSCROP;
  • VPP projekts INTERFRAME-LV;

Ziņo LZA akad. Baiba Rivža.

4. LLMZA 30 gadu grāmata.

5. Dažādi jautājumi.

Lasīt tālāk ...

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF), Latvijas nacionālas biedrības (NJF Latvia) atskaites sapulce

2022. gada 11. februārī notika Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF), Latvijas nacionālas biedrības (NJF Latvia) atskaites sapulce. Tajā ar referātu „Atskaite par NJF LATVIA darbību 2021. gadā un iecerēm 2022. gadā” uzstājās akadēmiķe Baiba Rivža.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Zinātņu akadēmija rīko 2021. gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu apbalvošanu

2022. gada 17. Februārī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) rīkoja 2021. gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu virtuālo apbalvošanas ceremoniju.

Lasīt tālāk ...