LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

2024. gada 23. februārī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) rīkoja 2023. gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu apbalvošanas ceremoniju.

Tika sveikti desmit labāko aizvadītā gada zinātnisko darbu autori un autoru kolektīvi. No Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas kā viens no nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem 2023. gadā tika apbalvots pētījums Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai, kura autori ir Dr.agr. Inga Jansone, Dr.agr. Līvija Zariņa, Ph.D. Inga Morozova, Dr.oec. Alberts Auziņš, Dr.oec. Agnese Krieviņa, Dr.geogr. Pēteris Lakovskis, Dr.sc.ing. Aivars Āboltiņš, Mg.soc.sci. Ieva Leimane, Mg.agr. Solveiga Maļecka, Mg.geogr. Dace Piliksere. Institūcija: Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI). Dr.oec. Andris Miglavs, Mg.oec. Astra Varika (SIA EDO Consult).

Lasīt tālāk ...

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātņu asociācija izdevusi otro informatīvo biļetenu

Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātņu asociācijas (Nordic Association of Agricultural Sciences (NJF)) biļetenā apkopotas ziņas un informācija no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm. Tajā tiek publicētas NJF gaidāmās, kā arī notikušās aktivitātes, aktualitātes un informācija par cilvēkiem, organizācijām un projektiem.

Lasīt tālāk ...

UEAA zinātnisko darbu tēžu konkursā arī 2023. gadā piedalās Latvijas zinātnieki

9f3dcf4ce584f4d829ed142041e43d1b l

 

UEAA (Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature) biedri Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) UEAA zinātnisko darbu anotāciju konkursam 2023. gadā ir iesniegusi divus pieteikumus:

Lasīt tālāk ...

LLMZA rīkotajā Topošo zinātnieku konkursā 2023. gadā par laureāti kļuvusi Inta Jakobija

Par LLMZA 2023. gada Topošo zinātnieku konkursa uzvarētāju kļuva LBTU
Lauksaimniecības fakultātes doktora grāda pretendente Inta Jakobija par iesniegto pētījumu
Japānas krūmcidoniju (Chaenomeles japonica) lapu un augļu sēņu slimības un to ierosinātāji
Laureāta godināšana notika Ražas svētkos Vecaucē 2023. gada 2. novembrī.

Lasīt tālāk ...

Par Lauku izmēģinājumu un laboratoriju skates – konkursa uzvarētāju 2023. gadā kļūst Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs

Zinātniskais seminārs "Ražas svētki Vecaucē - 2023: Lauksaimniecības augstākajai izglītībai 160, Latvija dabas stihiju varā" norisinājās 2023. gada 2. novembrī. Tajā tika sveikti Latvijas Lauksaimniecības un meža akadēmijas Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursa laureāti un dalībnieki.

Lasīt tālāk ...

AS “Latvijas Finieris”, LZA, LLMZA un LVMI "Silava" nodibina kopīgu balvu jaunajiem mežzinātniekiem

49365831e31f4f44649c206ca9ead85d l

 

Akciju sabiedrības “Latvijas Finieris”, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pārstāvji 2023. gada 30. oktobrī parakstīja Nolikumu par Jauno mežzinātnieku balvas piešķiršanu.

Lasīt tālāk ...