LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija organizē doktorantu – topošo zinātnieku darbu konkursu

Konkursa mērķi ir stimulēt lauksaimniecībā aktuālu zinātniski – praktisko problēmu risināšanu, kā arī zināšanu pārnesi uz ražošanu. Sekmēt zinātnisko projektu un promocijas un maģistrantu darbu izpildes kvalitāti, kā arī veicināt doktorantu izaugsmi. Skat. konkursa nolikumu (MS DOC).


LLMZA 25 darbības gadu jubilejā sveic LLZI

Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padome apsveic Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju 25 darbības gadu jubilejā un pateicās par ieguldījumu lauksaimniecības un meža zinātnes attīstībā, pilnveidošanā un organizēšanā.

LLZI Direktoru padomes valdes priekšsēdētājs Ģedemins Siliņš

Lasīt tālāk ...

LLMZA atzinības raksts no LR Zemkopības ministrijas

LR Zemkopības ministrijas atzinības raksts Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijai 25 gadu jubilejā par ilgstošu un konstruktīvu sadarbību ar LR Zemkopības ministriju un  ieguldījumu nozaru zinātnes attīstībā.

LR Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Lasīt tālāk ...

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija viesojās zinātniskajā institūtā "BIOR"

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente profesore Baiba Rivža 21. jūlijā viesojās zinātniskajā institūtā "BIOR". Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR ir valsts zinātniskais institūts, kurš īsteno zinātniski pētniecisko darbu un apmācību, pilda valsts deleģētās funkcijas un pasūtījumus, kā arī sniedz kvalitatīvus ekspertīzes un laboratoriskos pakalpojumus lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas nozares pārstāvjiem.

Lasīt tālāk ...

Lauku dienas SIA "Latgales lauksaimniecības zinātnes centrā"

17. jūlijā LLMZA prezidente un  LZA LMZN priekšsēdētāja profesore Baiba Rivža piedalījās lauku izmēģinājumu skatē Viļānos. Agroresursu un Ekonomikas institūta Priekuļu Pētniecības centra Viļānu daļas kolēģi uzņēma lauku skates dalībniekus. Par paveikto pārskata periodā un par nākotnes plāniem informēja daļas vadītāja Dr. Veneranda Stramkale, par lauku dienas norisi stāstīja to galvenais organizētājs Mg. Aldis Stramkalis. Savukārt  topošo jaunos zinātniekus, ar informāciju par savu promocijas darbu, iepazīstināja doktorante,  Laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas zinātniskā asistente Inga Stafecka. Pasākumā piedalījās un par sadarbību ar zinātniekiem domās dalījās arī Viļānu novada domes priekšsēdētāja Jekaterina Ivanova. Viesi tika iepazīstināti ar izmēģinājumu ierīkošanas, kopšanas un novākšanas tehnisko aprīkojumu un, protams, izmēģinājumu laukiem.

Lasīt tālāk ...