LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

LLMZA prezidente Baiba Rivža par Latvijas lauku attīstību IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā

Par godu Latvijas simtgadei no 18. līdz 21. jūnijam Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Pasaules latviešu zinātnieku IV kongress. LLMZA prezidente Baiba Rivža IV PLZK Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcijā uzstājās ar referātu: Latvijas lauku attīstības scenāriji zināšanās balstītas ekonomikas kontekstā.


2018. gada 1. jūnijā LLU Aulā notika LLMZA kopsapulce

Kopsapulces dalībniekus uzrunāja LZA prezidents Ojārs Spārītis, LLMZA prezidente Baiba Rivža iepazīstināja klātesošos ar LLMZA paveikto pārskata periodā un izaicinājumiem Latvijas jubilejas gadā.

LLU profesore Ingrīda Jakušonoka iepazīstināja klātesošos LLMZA locekļus un sapulces dalībniekus ar revīzijas komisijas ziņojumu. Kopsapulcē tika uzklausīti vērtīgi zinātniskie priekšlasījumi:

Lasīt tālāk ...

LZA akadēmiķe un VPP EKOSOC-LV vadītāja B. Rivža starptautiskā zinātniskā konferencē ziņo par "Viedas un ilgtspējīgas attīstības trendiem lauku teritorijās"

LZA akadēmiķe, profesore un VPP EKOSOC-LV vadītāja B. Rivža no 7. līdz 8. jūnijam piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē Varšavas dzīvības zinātņu universitātē (Polija) Ekonomikas zinātne Agrobiznesam un lauku ekonomikai. Prof. B. Rivža konferencē prezentēja VPP EKOSOC-LV pētījuma rezultātu: "Viedas un ilgtspējīgas attīstības trendi  lauku teritorijās".

Lasīt tālāk ...

Nominācija zinātnē "Zemgales Taureņu uzbrukums" Baibai Rivžai

2018

Zemgales-Laiks-Ziedonim-Iecava-059iJau otro gadu biedrība "Zemgales Laiks Ziedonim" sadarbībā ar fondu "Viegli" organizē konkursu "Zemgales Laiks Ziedonim".

Maija vidū žūrija no visiem stāstiem izvēlējās tos piecus, kuri visvairāk atbilst konkursa vērtībām - izcilībai, degsmei, sūtībai, stājai, veiksmei un savpatībai -, kā arī iedvesmo citus, mudinot līdzdarboties, sekot viņu idejām. Starp šīgada laureātiem nominācijā zinātnē "Zemgales Taureņu uzbrukums'' ir  LZA akadēmiķe Baiba Rivža.

LZA LMZN un LLMZA kopsapulce: jābeidzas "Ķenča lūgšanu" laikam zinātnē

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) kopsapulce 1. jūnijā notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Aulā ar darba novērtējumu, jaunu biedru kandidatūru apspriešanu, dažādu konkursu un balvu laureātu godināšanu un apbalvojumu saņēmēju sava veikuma prezentēšanu, kā arī atbalstu Augstākās izglītības padomes aicinājumam 2019. gadu valstī noteikt par nacionālo zinātnes un augstākās izglītības sistēmas simtgades gadu.

Lasīt tālāk ...

LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas

KOPSAPULCE

2018. gada 1. jūnija plkst.14.00
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā

Lasīt tālāk ...