LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

2016. gada 31. oktobrī notikusi  Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

Sēdē tika uzklausīts  LZA LMZN korespondētāj locekles kandidātes Dr.sc.ing. Sandras Muižnieces-Brasavas ziņojums "Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieku un uzņēmēju sadarbības veicināšanas pienesums Latvijas tautsaimniecībā pārtikas jomā". Pēc ziņojuma notika balsošana par kandidātes virzīšanu vēlēšanām LZA rudens pilnsapulcē, kurā nodaļas locekļi kandidāti vienbalsīgi atbalstīja.

Lasīt tālāk ...

ZEMGALES FORUMS “VIEDĀ EKONOMIKA: ZINĀTNE, TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJAS” 2016. gada 15. novembrī

ZEMGALES  FORUMS "VIEDĀ EKONOMIKA:  ZINĀTNE, TEHNOLOĢIJAS  UN INOVĀCIJAS" 2016. gada 5. novembrī

 

Pasākuma programma (pdf)


LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 31.10.2016.plkst 16.00

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas
(LZA LMZN) un
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija
kopsēde

2016. gada 31. oktobrī plkst. 16.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, Senāta zāle

Lasīt tālāk ...

3. agronomijas un fizioloģijas sekcijas sanāksme

No 2016. gada 26. septembra līdz 29. septembrim Rīgā viesnīcā „Islande Hotel" norisinājās 3. agronomijas un fizioloģijas sekcijas sanāksme, kurā piedalījās un uzrunu teica arī akadēmiķe Baiba Rivža.

Lasīt tālāk ...

LLMZA prezidentes Baibas Rivžas ziņojums zinātniskajā simpozijā Londonā

>2016.gada 4.-8.augustā, Lielbritānijā, Londonā notika ikgadējs zinātniskais simpozijs par lēmumu pieņemšanu (ISAHP 2016). Simpozijā piedalījās VPP EKOSOC – LV projekta vadītāja, LZA akadēmiķe Baiba Rivža. Viņa uzstājās ar ziņojumu „AHP AND DECISION MAKING ON THE USE OF CULTURAL HERITAGE IN RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN LATVIA", kā arī vadīja sekciju „Government Policy and Decision Making".

Lasīt tālāk ...

Notiks nozīmīga konference meža nozares izaicinājumu un iespēju aktualizēšanai

Šī gada 28.septembrī Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā notiks notiks starptautiska meža nozares konference „Meža nozare bioekonomikai: iespējas un izaicinājumi klimata pārmaiņu gadsimtā". Latvijas tautsaimniecības izaugsme lielā mērā ir balstījusies uz meža nozares veikumu, kam arī turpmāk būs viena no galvenajām lomām valsts ekonomikā. Pašlaik ir sasniegta ļoti augsta meža nozares vērtība, tomēr nozares pieauguma potenciāls joprojām ir milzīgs, un tā īstenošanai ir būtiski ieviest mūsdienīgas zināšanas un tehnoloģijas. Lai precīzāk iezīmētu potenciālo Latvijas meža nozares attīstības ceļu un gūtu jaunas idejas, konferencē ar jaunākajām saimniekošanas tendencēm meža nozarē dalīsies augsta līmeņa eksperti no tādām mežu lielvalstīm kā Zviedrija un Somija, savu pieredzi un secinājumus analizēs arī atzīti nozares speciālisti no Igaunijas un Latvijas.

Lasīt tālāk ...