LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

LZA akadēmiķei Baibai Rivžai un LZA korespondētājloceklei Irinai Pilverei pasniedz Ministru kabineta Atzinības rakstus

LZA akadēmiķei Baibai Rivžai un LZA korespondētājloceklei Irinai Pilverei Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis pasniedza Ministru kabineta Atzinības rakstus.

Lasīt tālāk ...

EKOSOC-LV monogrāfijas izvirzītas LZA gada 10 sasniegumu konkursam

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV (2014-2018) pamata monogrāfija "Simtam pāri. Viedā Latvija" akadēmiķes Baibas Rivžas redakcijā kopā ar pārējo šajā VPP izveidoto 10 monogrāfiju vienoto grāmatu plauktu izvirzīta Latvijas Zinātņu akadēmijas konkursam "Desmit gada zinātniskie sasniegumi Latvijā" - tā lēmusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Dome.

Lasīt tālāk ...

LLMZA sveic doktorantu konkursa laureātus "Ražas svētkos "Vecauce - 2018" un prezentē projekta 4D4F pētījuma rezultātus

Kā katru gadu, arī šogad 1. novembrī LLMZA un LZA LMZN sadarbībā ar LLU Lauksaimniecības fakultāti organizēja ikgadējo zinātnisko semināru "Ražas svētki "Vecauce - 2018"", kas šogad veltīts Latvijas simtgadei un lauksaimniecības augstākās izglītības 155 gadu jubilejai. Tradicionāli seminārā nolasīti ziņojumi par aktuāliem pētījumiem lauksaimniecībā un sumināti dažādu konkursu uzvarētāji. Turklāt šajā gadā paziņoti profesoru Jāņa Berga un Jāņa Bērziņa balvu ieguvēji.

Lasīt tālāk ...

Sējējs 2018 laureāti LZA un LLMZA zinātnieki

Piektdien, 28. septembrī, VEF kultūras pilī, Rīgā Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un valsts augstākās amatpersonas sveica Zemkopības ministrijas konkursa "Sējējs 2018" laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus - lauksaimniekus, tostarp arī jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un mazpulkus.

Lasīt tālāk ...

ATVADU VĀRDI

Martins Belickis ATVADU VĀRDI Mārtiņam Belickim
(1939. gada 28. aprīlis – 2018. gada 29. septembris.)

Miķeļdienā Mūžības ceļā devies valsts emeritētais zinātnieks, lauksaimniecības zinātņu doktors, ilggadējs Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacijas direktors Mārtiņš Belickis.  

Mārtiņš Belickis dzimis Saldus apriņķa Vadakstes pagasta zemkopju ģimenē kā vecākais dēls. Pirmo ievirzi profesionālajā lauksaimniecības izglītībā ieguva Saulaines lauksaimniecības tehnikumā. 1963. gadā viņš pabeidza Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultāti, saņemot norīkojumu uz Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu staciju, kur iesaistījies zinātniskajā darbā, bijis agrotehnikas nodaļas vadītāja vietnieks. 1970. gada pēc doktora grāda aizstāvēšanas viņu norīkoja uz Talsu rajona Stendes selekcijas un izmēģinājumu staciju, kur viņš kā direktors strādāja līdz 1986. gadam. Var uzskatīt, ka šis laiks bija stacijas ziedu laiks, jo tieši M. Belicka vadībā saimniecībā Dižstendē uzbūvēja daudz jaunu būvju un ieviesa daudzas tam laikam modernas tehnoloģijas. Par sasniegumiem darbā 1982. gadā M.Belickis saņēma LPSR Valsts prēmiju, 1983. gadā Darba Sarkanā Karoga ordeni u.c. apbalvojums.

Lasīt tālāk ...