LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

INTERFRAME-LV sadarbībā ar SCAR par bioekonomikas stratēģiju

2019. gada 4.-5. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) projektā "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā - INTERFRAME-LV" (VPP  "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai") sadarbībā ar integrētai Eiropas pētniecības telpai paredzēto koordinācijas un padomdevēja struktūru Lauksaimniecības zinātniskās pētniecības pastāvīgo komiteju (SCAR, Standing Committee on Agricultural Research), Latvijas Zemkopības ministriju, Lietuvas Lauksaimniecības ministriju un Igaunijas Lauku lietu ministriju īstenoja bioekonomikas stratēģijai veltītu semināru.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA sveic balvu ieguvējus

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Pavasara pilnsapulcē tika pasniegtas vairākas nozīmīgas balvas: LZA vārdbalva un jauno zinātnieku balva.

Lasīt tālāk ...

Profesūra dialogā par neatliekamajām pārmaiņām nozarē

21.03.2019. Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) valdes pārstāvji - Baiba Rivža, Juris Krūmiņš, Valdis Kampars, Uldis Grāvītis, Arnis Mugurēvičs, Biruta Sloka, Ingrīda Veikša, Rūta Muktupāvela - Izglītības un zinātnes nministrijā (IZM) tikās ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieku zinātnes jomā, departamenta direktora pienākumu izpildītāju Dmitriju Stepanovu, pievēršot uzmanību nozarē neatliekami risināmajām problēmām, t. sk. Latvijas profesūras ataudzes, pilnvērtīgas un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai starptautiskās konkurences apstākļos Eiropas un pasaules augstākās izglītības un zinātnes telpā.

Lasīt tālāk ...

LZA akadēmiķes un LLMZA prezidentes Baibas Rivžas vieslekcijas par bioekonomiku Lietuvā

Marta mēnesī Vitauta Magnusa Universitātes (Kauņa, Lietuva) Lauksaimniecības fakultātē ar lekcijām par bioekonomiku viesojās LZA akadēmiķe, LLMZA prezidente un LLU profesore Baiba Rivža.

Lasīt tālāk ...

IN MEMORIAM. Aleksandrs JEMEĻJANOVS (05.02.1938 - 09.03.2019)

Jemeljanovs AleksandrsSestdien, 9. martā, 81 gadu vecumā mūžībā devies Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, viens no Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas dibinātājiem un ilggadīgs viceprezidents, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes profesors, Dr.habil.agr., Dr.med.vet. Aleksandrs JEMEĻJANOVS.

Lasīt tālāk ...

LZA sadarbībā ar Baltija valstu zemkopības ministrijām rīko SCAR semināru par bioekonomiku 4. -5. aprīlī Rīgā

Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Latvijas Zemkopības ministriju, Lietuvas Lauksaimniecības ministriju un Igaunijas Lauku lietu ministriju, atbalstot SCAR CASA koordinācijas un atbalsta centru, rīko Baltijas valstu SCAR semināru. Semināra mērķis ir popularizēt SCAR, palielināt tā atpazīstamību un ES valstu ieinteresēto organizāciju iesaistīšanos bioekonomikas attīstības jomā un tās problēmu risināšanā.

Lasīt tālāk ...