LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

2017. gada 5. aprīlī notikusi LLMZA Pārtikas un veterinārās medicīnas nodaļas sēde

Sēdes darba kārtībā tika skatīti jautājumi par LLMZA prezidija sastāvu, par atbalstu nodaļas vadītāja amata kandidātam, kā arī par kandidātiem LLMZA īsteno locekļu vēlēšanām.

Sēdes protokols


27.03. notikusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidija kopsēde

27.03. notikusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

Sēdē ar ziņojumiem piedalījās LLMZA īstenās locekles kandidāte agrārās ekonomikas nodaļā  Dr.oec. Gunta Grīnberga-Zālīte stāstot par savas  zinātniskās darbības virzieniem agrārās ekonomikas apakšnozares attīstības jomā un LLMZA īstenās locekles kandidāte agrārās ekonomikas nodaļā Dr.oec. Inguna Leibus, stāstot par savu  zinātniskās izpētes pieredzi  reģionālā ekonomikā finanšu un kredīta jomā.

Lasīt tālāk ...

Akadēmiķe Baiba Rivža piedalās LOSP biedru kopsapulcē

22. martā Akadēmiķe Baiba Rivža piedalījās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes biedru kopsapulcē. Kopsapulces darba kārtības ietvaros LOSP valdes priekšsēdētājs LLMZA goda biedrs Edgars Treibergs iepazīstināja klātesošos ar LOSP aktivitātēm 2016. gadā. Kopsapulcē notika LOSP priekšsēdētāja vēlēšanas un nu jau uz trešo sasaukuma termiņu - uz trīs gadiem LOSP valdes priekšsēdētāja amatā tika atkārtoti ievēlēts Edgars Treibergs. Sēdes otrajā daļā LR Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs informēja par svarīgākajām aktualitātēm lauksaimniecības nozarē. Savukārt ZM Valsts sekretāra vietniece R.Krieviņa izstāstīja par Kopējās lauksaimniecības politikas jauninājumiem, kas plānoti pēc 2020. gada, kā arī par jaunumiem Tiešmaksājumu jautājumos.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 27. martā

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 27. martā plkst. 16.00, LZA Senāta zālē.

Darba kārtība


LEPOJAMIES

Baiba Rivza 2017Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta sēdē 14. martā tika pieņemts lēmums apbalvot ar LZA Lielo medaļu akadēmiķi, LLU profesori Baibu Rivžu  "Par sociālo zinātņu atziņu pārnesi Latvijas reģionu attīstībā un sieviešu uzņēmējdarbībā laukos, par Latvijas zinātnes un telpas pārveidi atbilstīgi pasaules tendencēm". Balvas pasniegšana un Baibas Rivžas akadēmiskā lekcija notiks 2017. gada LZA Rudens pilnsapulcē.

Akadēmiķe Baiba Rivža ir devusi ievērojamu ieguldījumu sociālo zinātņu atziņu pārnesē, sekmējot Latvijas reģionu attīstību un uzņēmējdarbību laukos, kā arī Latvijas zinātnes telpas pārveidē atbilstoši pasaules tendencēm.

Profesore Baiba Rivža ir vienmēr pratusi savienot intensīvu akadēmisko darbu Latvijas Lauksaimniecības universitātē ar sabiedrisko aktivitāti, tai skaitā Latvijas Zinātņu akadēmijā. Lai minam dažus no pienākumiem: Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente, Latvijas augstskolu profesoru asociācijas priekšsēdētāja, Eiropas Akadēmijas Zinātnes konsultatīvās padomes locekle, Eiropas Lauksaimniecības pārtikas un dabas zinātņu apvienības (UEAA) vadības komitejas locekle, LZA Lauksaimniecības un Meža zinātņu nodaļas priekšsēdētāja. Ļoti svarīga ir zinātnieku iesaistīšanās sabiedrības procesos. Te atzīmēšanas vērts ir akadēmiķes darbības posms LR izglītības un zinātnes ministres amatā, kura darbības laikā bija jūtams atbalsts zinātniski pētnieciskā darba veicējiem.

Lasīt tālāk ...

LLMZA Lauksaimniecības nodaļas sapulce

Š.g. 15.03. (trešdien) LLU , Pilī 207.telpā plkst. 15.00 notiks
LLMZA Lauksaimniecības nodaļas sapulce.

Darba kārtībā:

1. Informācija par vēlēšanu procedūru LLMZA (D.Lapiņš) ;

2. Ieteikuma balsojumi LLU Prezidentes un Viceprezidentu izvirzīšanai  aizklātam balsojumam LLMZA Kopsapulcē;

3. LLMZA Lauksaimniecības nodaļas vadītāja kandidātu  izvirzīšana un apstiprināšana aizklātam balsojumam LLMZA Kopsapulcē (vada Z.Gaile);

4. LLMZA īsteno locekļu konkursa kandidātu (Lilija Degola, Dace Siliņa (Šterne) u.c. ziņojumu noklausīšanās, kā arī  ieteikuma balsojums LLMZA Kopsapulcei;

5. Goda locekļu kandidātu izskatīšana un izvirzīšana;

6.  Dažādas aktualitātes LLMZA