LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Doktora grādu ekonomikas zinātnē iegūst VPP EKOSOC-LV pētniece Līva Griņeviča

2016. gada 16. decembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē  promocijas darbu "Jauniešu bezdarba ietekmējošo faktoru analīze Latvijā" sekmīgi aizstāvējusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre, valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV pētniece Līva Griņeviča, iegūstot doktora grādu ekonomikas zinātnē. Promocijas darba zinātniskā vadītāja ir VPP EKOSOC-LV vadītāja, profesore, Dr.habil.oec.Baiba Rivža.

Lasīt tālāk ...

LLU Zemkopības institūtam - 70! Latvijas lauksaimniecības zinātnisko iestāžu direktoru padomei - 30!

2016. gada 25. novembrī Skrīveros tika atzīmēta LLU Zemkopības institūta 70 gadu jubileja. Tāpat tika sumināta nevalstiskā organizācija "Latvijas lauksaimniecības zinātnisko iestāžu direktoru padome", kuras darbība šogad sasniegusi 30 gadu slieksni.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 28. novembrī notikusi LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

Pirmdien, 2016. gada 28. novembrī norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 28. novembrī

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

Pirmdien, 2016. gada 28. novembrī plkst. 16.00
LZA Senāta zālē  (Akadēmijas lauk. 1, II stāvā)

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2016. gada 31. oktobrī

2016. gada 31. oktobrī notika  Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

Lasīt tālāk ...

28. oktobrī AREI Stendes pētniecības centrā norisinājies agr. Jāņa Lielmaņa atceres pasākums

Atzīmējot Stendes selekcijas stacijas ilggadīgā vadītāja, ievērojamā selekcionāra un agronoma agr. Jāņa Lielmaņa (1895.-1970.) 100-to dzimšanas dienu Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, LLU Zemkopības zinātniskais institūts un Agroresursu un ekonomikas institūts turpina iedibināto agr. J.Lielmaņa atceres pasākumu rīkošanas tradīciju. Pasākumā tiek godināti lauku kultūru selekcijā un sēklkopībā strādājošie Latvijas zinātnieki.

Lasīt tālāk ...