LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

LLU organizē semināru 2022. gada 17. jūnijā

Projekta "Inovatīvu risinājumu
izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai (DISARM)’"
ietvaros, sadarbībā ar Latvijas apvienoto putnkopības
nozares asociāciju un AS Putnu fabrika ‘’Ķekava’

Uzaicinājums un darba kārtība (PDF)

ZM, LZA un LLMZA noslēdz sadarbības līgumu

Sadarbības līgums paredz attīstīt jau uzsāktās iniciatīvas un rast jaunas iespējas turpmākai pētniecības attīstībai lauksaimniecībā un meža nozarē.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards uzsver: “Latvijas valsts sekmīgā attīstībā būtiska loma ir stiprai nacionālai zinātnei. Zinātnieku pētījumi ļauj mums objektīvi un datos balstīti saskatīt izaicinājumus dažādās jomās. Savukārt zinātnieku piedāvātie iespējamie risinājumi sniedz iespējas ne tikai pārvarēt šos izaicinājumus, bet arī kopumā sekmē Latvijas ekonomikas un tautsaimniecības attīstību un izaugsmi. Tāpēc Zemkopības ministrija turpinās atbalstīt lauksaimniecības un meža zinātni un pētniecību Latvijā.”

Lasīt tālāk ...

LLMZA Prezidijs aicina visus LLMZA locekļus piedalīties Kopsapulcē

LLMZA Prezidijs aicina visus LLMZA locekļus piedalīties Kopsapulcē 2022. gada 3. jūnijā plkst. 12.30 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā. Darba kārtībā (DOC)

Iznākusi projekta “Interframe-LV”monogrāfija latviešu un angļu valodā

llmzalogo

Iznākusi autoru kolektīva zinātniskā monogrāfija Dr. habil. oec. Baibas Rivžas redakcijā “Latvijas spēks ilgi pastāvēt” un tās tulkojums angļu valodā – “The strength of Latvia for the long-term development”. Izdevums sagatavots, balstoties uz Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) vadībā īstenotā projekta “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā” (“Interframe-LV”, 2018–2022) veikto pētījumu rezultātiem, valsts pētījumu programmā (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”.

Lasīt tālāk ...

VPP projekts INTERFRAM-LV 23. starptautiski zinātniskajā konferencē “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2022”

No 12. līdz 13. maijam Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē notika 23. starptautiski zinātniskā konference “Ekonomikas zinātne lauku attīstībai 2022”, kas pulcēja kopā Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ungārijas un Nīderlandes zinātniekus, nozaru speciālistus un citus interesentus, lai dalītos pieredzē un prezentētu plašākai publikai jaunākos pētījumu rezultātus.

Konferencē īpaši tika izcelti šobrīd aktuāli jautājumi – digitālā transformācija, sociāla transformācija, klimatneitrāla ekonomiskā attīstība, ilgtspējīgs patēriņš, vietējās pārtikas sistēmas, kā arī COVID-19 pandēmijas radītās sociāli ekonomiskās sekas.

Lasīt tālāk ...

Projekta „Interframe-LV” pētnieki piedalās Latgales kongresā

zzz logo interframe jaunumi

Rēzeknē Latgales vēstniecībā GORS 2022.gada 27.–29. aprīlī notika Latgales kongress “Latgaliskuma kods Eiropā: no valodas līdz ekonomikai”, kurā piedalījās arī VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) īstenotā projekta “Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā” (“Interframe-LV”) pētnieki.

Lasīt tālāk ...