LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

LZA LMZN / LLMZA piedalās ERA NET projekta Sustainable Crop Production uzsaukuma gatavošanā

Šī gada oktobrī ir aptiprināts jauns ERA NET projekts Sustainable Crop Production, kurā piedalās Latvija un to pārstāv LLMZA un LZA LMZN.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) sveic topošos zinātniekus Vecaucē

2. novembrī LLU Mācību un pētījumu saimniecībā „Vecauce" tika aizvadīts ikgadējais Lauksaimniecības fakultātes seminārs „Ražas svētki Vecaucē", kurā prezentēti pētījumu rezultāti dažādās lauksaimniecības nozarēs, kā arī apbalvoti izmēģinājumu lauku un laboratoriju skates uzvarētāji un doktorantu konkursa uzvarētāji.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) piedalījās ERA NET projekta Sumforest starptautiskā konferencē Barselonā

19.oktobrī LLMZA prezidente Baiba Rivža piedalījās ERA NET projekta Sumforest starptautiskā konferencē Barsalonā  ''Kopējie pētījumi, politika un prakse ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai''. B. Rivža piedalījās SCAR Stratēģiskajā darba grupā par nākotnes pētījumiem un inovācijām meža nozarē.

Lasīt tālāk ...

In Memoriam. Dr.agr. Uldis Miglavs (1933. gada 13.aprīlis - 2017.gada 11.oktobris)

Miglavs1i                Mūžības ceļu aizgājis izcils lauksaimniecības zinātnieks un vadītājs, darbīgs un enerģisks cilvēks.

                Uldis Miglavs ir dzimis Ainažu pusē, dzīve un darbs vecāku saimniecībā jau agri virzīja interesi par lauksaimniecību un saimniekošanu. 1952.gadā pēc Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma absolvēšanas par pirmo darba vietu kļuva Priekuļu selekcijas un izmēģinājumu stacija. Zināšanu apguve tika turpināta Latvijas lauksaimniecības akadēmijā un vēlāk jaunais agronoms iesaistījās ražošanas darbā saimniecībās Jelgavas un Limbažu pusē. No 1962. gada līdz 1982. gadam U. Miglavs strādāja Latvijas lauksaimniecības akadēmijas Augu un kukaiņu vīrusslimību problēmu laboratorijā kā vadītājs un vecākais zinātniskais līdzstrādnieks. 1975.gadā aizstāvēts zinātniskais darbs "Kartupeļu vīrusslimības un atveseļotu kartupeļu audzēšanas metodes Latvijas PSR" un iegūts Bioloģijas zinātņu kandidāta diploms. 1992. gadā U. Miglavs nostrificēts par Lauksaimniecības zinātņu doktoru. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, Latvijas teritorijā izveidota kartupeļu atveseļošanas un sēklaudzēšanas sistēma.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) sveic konkursa "Sējējs 2017" laureātus

Piektdien, 13. oktobrī, kultūras pilī "Ziemeļblāzma", Rīgā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un valsts augstākās amatpersonas sveica konkursa "Sējējs 2017" laureātus un veicināšanas balvu saņēmējus - lauksaimniekus, tostarp arī jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un mazpulkus, kā arī zinātniekus.

Lasīt tālāk ...