LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas kopsapulce

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas

KOPSAPULCE

2018. gada 1. jūnija plkst.14.00
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā

Lasīt tālāk ...

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija pagarina pieteikšanos Jelgavas pilsētas Domes balvas konkursam līdz 28. maijam

Balvas mērķis ir veicināt Jelgavas pilsētas un Zemgales reģiona attīstību, atbalstīt zinātniskās izstrādnes un jaunatnes interesi par zinātni.

Pieteikties var jaunie doktori vai maģistri, kuri konkursa pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāki par 35 (trīsdesmit pieciem) gadiem.

Pieteikšanās līdz 28. maijam

Konkursa nolikums (pdf)


LLMZA sadarbībā ar LZA LMZN organizē Horizont 2020 ERANET projekta ForestValue koordinatoru tikšanos

2. - 3. maijā Rīgā notika Horizont 2020 ERANET projekta ForestValue koordinatoru tikšanās. Tikšanās piedalījās 24 pārstāvji no 19 Eiropas valstīm. ForestValue partneri no Latvijas ir Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) kopā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu (LZA LMZN). Tikšanās uzdevums bija apkopot eksperta ieteikumus 146 iesniegtajiem projektiem un izstrādāt priekšlikumus virzīšanai uz otro kārtu. Uz otro kārtu tika izvirzīti 53 projekti, no kuriem divi ir Latvijas zinātnieku.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsludina Jelgavas pilsētas Domes balvas konkursu

Balvas mērķis ir veicināt Jelgavas pilsētas un Zemgales  reģiona attīstību, atbalstīt zinātniskās izstrādnes un jaunatnes interesi par zinātni.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsludina Akciju sabiedrības Attīstības finanšu institūcijas ALTUM balvas konkursu

Balvas mērķis ir veicināt lauku attīstības projektu kreditēšanu, atbalstīt Latvijas Lauksaimniecības universitātes  (turpmāk – LLU) studējošo iesaistīšanu zinātniskos pētījumos un novērtēt to ieguldījumu lauku attīstībā, kā arī veicināt zinātnes un prakses sadarbību.

Lasīt tālāk ...

LZA, LLMZA un LLU tiekas ar Eiropas lauksaimniecības organizāciju pārstāvjiem

Latvija Zinātņu akadēmijā, Latvija Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmijā un Latvija Lauksaimniecības universitātē viesojās Eiropas lauksaimniecības organizāciju pārstāvji: Matthew Tabore  no Lauku attīstības departamenta Maltas Vides, ilgtspējīgas attīstības un klimata izmaiņu ministrijas (Malta), specializējies augkopības un augšņu lietās; Denīse Boehm no Bioekonomikas departamenta Ilgtspējīgas attīstības ministrijas (Austrija), studējusi veterinārmedicīnu.

Lasīt tālāk ...