LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Grāmatas "COLLABORATION SYNERGY OF ICE AND EKOSOC-LV PROJECTS" atvēršanai veltītais starptautiskais seminārs "Mazās uzņēmējdarbības loma teritorijas attīstībā: 20 gadu pieredze"

Grāmatas atvēršanas seminārs "Mazās uzņēmējdarbības loma teritorijas attīstībā: 20 gadu pieredze" norisinājās 2017. gada 2. februārī, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta zālē.

Lasīt tālāk ...

2017. gada 8. februārī parakstīts gadskārtējais sadarbības līgums starp Zemkopības ministriju, Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju

2017. gada 8. februārī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente Baiba Rivža parakstīja vienpadsmito, gadskārtējo sadarbības līgumu starp Zemkopības ministriju (ZM), Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA), lai veicinātu lauksaimniecības un meža zinātnes ciešāku sadarbību ar citām LZA pārstāvētām nozarēm, iesaistot LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu (LMZN).

Lasīt tālāk ...

Profesūra - ar ilgtermiņa atbildību

Baiba Rivža, LAPA priekšsēdētāja, LZA akadēmiķe

Profesūra - ar ilgtermiņa atbildību

Janvāra beigās notika Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) pilnsapulce, kurā līdzās darbu pārskatam un profesūras izaicinājumu augstākajā izglītībā un sabiedrībā apspriešanai norisinājās arī LAPA jaunās Valdes vēlēšanas. LAPA Gada atzinības balvu saņēma Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas bijušais rektors profesors Uldis Grāvītis.

Lasīt tālāk ...

Profesore Baiba Rivža turpina Draudzīgā aicinājuma tradīcijas

Turpinot Draudzīgā aicinājuma tradīcijas profesore Baiba Rivža viesojās Jelgavas Valsts ģimnāzijā un tikās ar tās direktori Inesi Bandenieci. Apciemojot ģimnāziju profesore papildināja tās bibliotēku ar grāmatām, kuru starpā arī tikko izdotā mazās uzņēmējdarbības rokasgrāmata "Collaboration Synergy of ICE and EKOSOC-LV Projects", kas tapusi projektu "Innovation. Creativity. Equality" un valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV sinerģijas rezultātā.

Lasīt tālāk ...

Izdota grāmata "Collaboration Synergy of ICE and EKOSOC-LV Projects"

ICE-gramata-vaaksLLU izdota grāmata "Collaboration Synergy of ICE and EKOSOC-LV Projects" [Projektu ICE un VPP EKOSOC-LV sadarbība un sinerģija], kas ir Zviedru institūta tematiskās partnerības projekta "Innovation. Creativity. Equality." (ICE) un Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV kopdarba rezultāts.

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projekta 5.2.3. "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesu un iespēju izpēte zināšanu ekonomikas kontekstā." pamatuzdevums ir meklēt ceļus kā virzīties uz viedo reģionu izveidi un attīstību, palielinot inovatīvo kapacitāti reģionos, ieskaitot visus telpas attīstību ietekmējošos resursus. Savukārt projekts ICE virzīts uz mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvas kapacitātes kāpināšanu tādos tautsaimniecības sektoros kā tūrisms un radoša uzņēmējdarbība. Kā viens, tā otrs projekts par būtisku uzdevumu izvirza apkopot labāko pieredzi izvirzīto mērķu sasniegšanai, ieskaitot politiķu, vietējo pašvaldību un arī pašu iedzīvotāju gatavību daudzām un dažādām aktivitātēm.

Lasīt tālāk ...

Aicinām uz  LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēdi 2017. gada 30. janvārī plkst. 16.00

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

2017. gada 30. janvārī plkst. 16.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, LZA senāta zālē

Lasīt tālāk ...