LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF) tikšanās Latvijas Zinātņu akadēmijā

Oktobra pēdējās dienās, 29. un 30. oktobrī LZA LMZN un LLMZA organizēja Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF) vadības tikšanos Rīgā.

Lasīt tālāk ...

VPP projekta INTEFRAME-LV pētījumu rezultātu prezentācija Baltkrievijā

VPP projekta INTEFRAME-LV vadītāja akad. Baiba Rivža piedalījās Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas kongresā "Zinātne, uzturs un veselība", kurš norisinājās Minskā no 2. līdz 5. oktobrim. B. Rivža kongresa plenārsēdē uzstājās ar ziņojumu "Research in food production and security for Latvia Society needs" un iepazīstināja klātesošos klausītājus ar Latvijas pētījumiem un pieredzi VPP INTERFRAME-LV projekta ietvaros.

Lasīt tālāk ...

Svinīgā ceremonijā pasniegti Valsts emeritētā zinātnieka diplomi

 1. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) diplomus saņēma ar Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2019. gada 25. marta lēmumu Nr. 28 Par Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu ievēlētie Valsts emeritētie zinātnieki.

Lasīt tālāk ...

Lauku skate: LLMZA viesojās BIOR

 Šajā sezonā pēdējā laiku skate notika Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR" 6. septembrī.  Ar aktualitātēm zinātniskajā institūtā BIOR iepazīstināja tās direktors Dr. med. vet. Aivars Bērziņš.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN korespondētājlocekle un LLMZA īstenā locekle Sandra Muižniece-Brasava par bioplastmasu un atkritumu šķirošanu...

Sandra Muižniece-Brasava: ražojot produktus, izvēlēties pēc iespējas dabai draudzīgākus, ilgtspējīgākus risinājumus, ņemot vērā produktu iespējamos uzglabāšanas aspektus; otrkārt, pirkt tik, cik mums reāli vajadzīgs, neiegādājoties liekas preces, un šķirot atkritumus atbildīgi.

Lasīt tālāk ...

LLMZA atgādina, ka līdz 16. septembrim notiek pieteikšanās doktorantu - topošo zinātnieku 2019. gada darbu konkursam!

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) aicina doktorantus - topošos zinātniekus pieteikties 2019. gada darbu konkursā. Pieteikšanās līdz 16. septembrim.

Lasīt tālāk ...