LLMZA

 • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

 • Inženierzinātņu nodaļa

 • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

 • Mežzinātņu nodaļa

 • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

LR ZM, LLMZA un LLZI Direktoru padomes organizētās lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursa norise

Jau kopš aprīļa sākuma lauksaimniecības un mežzinātnes zinātniskajos institūtos norisinās lauku izmēģinājumu un laboratoriju apskates, kas tiek rīkotas Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas (LR ZM), Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) un Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu (LLZI) Direktoru padomes organizētās 2014. gada lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates – konkursa ietvaros.

Lasīt tālāk ...

16. jūlijā norisināsies lauku izmēģinājumu skate – konkurss Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā

Puķe

 

LAUKU IZMĒĢINĀJUMU SKATE

VALSTS PRIEKUĻU LAUKAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTĀ

Priekuļos, 2014.gada 16.jūlijā

Lasīt tālāk ...

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursa darba kārtība Latgales Lauksaimniecības zinātniskajā centrā 2014.gada 14.jūlijā

1030-1100 - dalībnieku ierašanās

1100 - 1200 - iepazīšanās ar Latgales Lauksaimniecības zinātnes centru

1200- 1330 - iepazīšanās ar:

 • Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas, agrotehnisko paņēmienu pētījumiem (ziemāju un vasarāju graudaugu kultūras)
 • Vasaras rapša jaunākās šķirnes, to audzēšanas tehnoloģijas, demonstrējumi
 • Kaņepes, to audzēšanas tehnoloģijas, šķirņu salīdzināšana
 • Šķiedras linu kolekcija un selekcija

1330- 1430 - rezultātu apkopošana

LLMZA izbraukuma sēde 2014. gada 11. jūlijā

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) izbraukuma sēde – lauka izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skate - konkurss

2014. gada 11. jūlijs

Latvijas Valsts Augļkopības institūts, plkst. 11.00

 

LLMZA izbraukuma sēdes darba kārtība:

 1. Iepazīšanās ar Latvijas Valsts Augļkopības institūta veikto darbu, publikācijāmgadā
 2. Jaunā zinātnieka – doktoranta ziņojums par promocijas darbu, jautājumi, diskusija
 3. Latvijas Valsts Augļkopības institūta direktores Ilzes Lesiņas informācija par zinātnisko – saimniecisko darbu un uzdevumiem 2014. gadā
 4. Lauku izmēģinājumu apskate, iepazīšanās un zinātnieku informācija par zinātnes institūta veiktajiem projektiem
 5. Noslēgums – diskusija, domu apmaiņa, ieteikumi darba pilnveidošanai un infrastruktūras attīstībai. 

Atbildīgais: LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļas vadītājs Dainis Lapiņš

LLMZA izbraukuma sēde 2014. gada 4. jūlijā

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) izbraukuma sēde – lauka izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skate - konkurss

2014. gada 4. jūlijs

Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, plkst. 10.00

SIA „Pūres Dārzkopības pētījumu centrs", plkst. 14.00

Lasīt tālāk ...

2014. gada 26. jūnijā notiks lauka izmēģinājumu un laboratorijas apskate LLU Lauksaimniecības fakultātē, MPS „Pēterlauki" un LVAAPC izmēģinājumos

Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas,
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un
Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko institūciju direktoru padomes

 organizētās lauka izmēģinājumu un laboratorijas apskates

DARBA PLĀNS

LLU Lauksaimniecības fakultātē, MPS „Pēterlauki” un LVAAPC izmēģinājumos
2014.06.26. (ceturtdien)

 Pulcēšanās un darba sākums ceturtdien 26.06. LLU Pilī 207. auditorijā plkst. 10.30.

 

Lasīt tālāk ...