LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Īsumā

2014. gada 16. oktobrī LLMZA prezidente un LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža piedalīsies starptautiskas nevalstiskas sabiedriskās organizācijas „Starptautiskais ražotāju un uzņēmēju kongress" (The International Congress of Industrialists and Entrepreneurs (ICIE)) rīkotā konferencē par sadarbības iespējām lauksaimnieciskās ražošanas jomā, kas norisināsies Rīgā.

Lasīt tālāk ...

Valsts Pētījumu programmas EKOSOC-LV 5.2.3. projekta izpildītāju pirmā tikšanās

7. oktobrī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika Valsts Pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" (turpmāk - VPP EKOSOC-LV) 5.2.3. projekta „Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesi un iespējas zināšanu ekonomikas kontekstā" izpildītāju pirmā tikšanās.

Lasīt tālāk ...

2014. gada 17. oktobrī - augstākās mežizglītības 95 gadu, LLU Meža fakultātes 75 gadu un SIA „Meka" 10 gadu jubilejai veltīts pasākums

17. oktobrī Jelgavā LLMZA prezidente un LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža augstākās mežzizglītības 95 gadu un LLU Meža fakultātes 75 gadu jubilejas pasākuma ietvaros pasniegs pateicības rakstu LLU Meža fakultātes dekānam Dagnim Dubrovskim par sadarbības veicināšanu starp LLU Meža fakultāti, LLMZA un LZA LMZN.

LLU MF 75 95 ielugums

Latvijas mežzinātnes diena 2014. gada 31. oktobrī

LVMI „Silava" sadarbībā ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži" un akciju sabiedrību „Latvijas Finieris" organizē Latvijas mežzinātnes dienu, kura norisināsies 2014. gada 31. oktobrī. Sīkāku informāciju skatīt pielikumā.


Norisinājusies LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2014.gada 22. septembrī

2014.gada 22. septembrī norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk - LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (turpmāk - LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk - LLMZA) prezidija kopsēde, kurā piedalījās LZA LMZN, LLMZA prezidija locekļi, kā arī pieaicinātie dalībnieki - LZA korespondētājlocekļu kandidāti.

Lasīt tālāk ...

Norisinājusies Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības Ģenerālā asambleja un saistītais seminārs „ĢMO pielietojums lauksaimniecībā"

Šī gada 17. - 19. septembrī akadēmiķe Baiba Rivža pārstāvēja Latviju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības (UEAA - Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature) astotajā Ģenerālajā asamblejā un tās ietvaros rīkotajā starptautiskajā seminārā „Ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) pielietojums lauksaimniecībā", kas norisinājās Čehijā, Prāgā. Kopumā pasākumā piedalījās dalībnieki no 14 Eiropas valstīm.

Lasīt tālāk ...