LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

16. - 19. martā norisināsies ikgadējā zinātniski praktiskā konference „MEŽZINĀTNE UN PRAKSE NOZARES ATTĪSTĪBAI"

Aicinām piedalīties LLU Meža fakultātes, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava" un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Mežzinātņu nodaļas rīkotajā ilggadējā zinātniski praktiskajā konferencē „MEŽZINĀTNE UN PRAKSE NOZARES ATTĪSTĪBAI".

Lasīt tālāk ...

19. un 20. februārī Jelgavā - zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība 2015"

19. - 20. februārī Jelgavā norisināsies LLU Lauksaimniecības fakultātes, Latvijas Agronomu biedrības, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Valsts lauku tīkla organizētā zinātniski praktiskā konference „Līdzsvarota lauksaimniecība 2015".

Pielikumā konferences darba kārtība.

16.februārī notiks LLMZA prezidija un LZA LMZN locekļu kopsēde

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un 
 Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidija
kopsēde

2015. gada 16. februāris plkst. 16.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, Senāta zāle

Lasīt tālāk ...

Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju un Baltkrievijas Nacionālo zinātņu akadēmiju

2015. gada 22. janvārī Minskā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidente Baiba Rivža un Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas priekšsēdētājs Vladimirs Gusakovs parakstīja vienošanos par Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Baltkrievijas Nacionālās zinātņu akadēmijas zinātnisko sadarbību lauksaimniecības zinātnēs un mežzinātnēs, lai veicinātu ilgtspējīgu abu valstu sociālekonomisko attīstību.

Vienošanās mērķis ir iesaistīto pušu zinātniski tehniskā potenciāla uzlabošana lauksaimniecības un meža zinātnēs; abu pušu zinātnisko institūciju savstarpējo attiecību veicināšana un nostiprināšana; zinātniskās sadarbības veicināšana; kopīgu zinātnisko un tehnisko sasniegumu ieviešana.

Lasīt tālāk ...

Pauļa Lejiņa vārdbalvas ieguvēja – Dr.biol., Dr.habil.agr. Ināra Turka, LZA Jauno zinātnieku balvas ieguvēja – Mg. Iveta Zirvīte

2015. gada 6. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts nolēma:

  • Pauļa Lejiņa balvu lauksaimniecības zinātnēs piešķirt Dr.biol., Dr.habil.agr., Inārai Turkai (LLU Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūts) – par zinātniskiem pētījumiem un publikācijām lauksaimniecības kultūraugu aizsardzībā no 1974. līdz 2014. gadam.
  • Jauno zinātnieku balvu piešķirt Mg. Ivetai Zirvītei (LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte) par darbu „Augstākās izglītības loma Zemgales reģiona attīstībā”. Vadītāja – akadēmiķe Baiba Rivža.

Balvu pasniegšana notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas Pavasara pilnsapulcē 2015. gada 9. aprīlī, Rīgā, LZA, koncertzālē „Rīga”.

Īsumā

2014. gada 17. decembrī LLMZA prezidente, LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža tika ievēlēta par Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētāju.