LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas Latvijas nacionālās biedrības kopsapulce 2015.gada 27.martā

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF)
Latvijas nacionālas biedrības (NJF Latvia)
kopsapulce

2015.gada 27.martā  plkst.14.00 Jelgavas pils (Lielā iela 2) Sudraba zālē 

DARBA KĀRTĪBA

1. Atskaite par NJF Latvia darbību 2014.gadā un iecerēm 2015.gadā (P.Rivža).

2. Informācija par NJF Latvia sekciju darbību 2014.gadā un iecerēm 2015.gadā (B.Bankina, L.Paura, V.Jansons, Ģ.Birzietis, B.Rivža).

3. NJF Latvia grāmatvedības audita rezultāti (I.Baumane).

4. NJF 25.kongresa organizēšanas gaita (P.Rivža).

5. Dažādi

Kopsapulces laikā būs iespējams samaksāt arī biedra naudu par 2015.gadu (20 eiro biedriem; 10 eiro doktorantiem un pensionētajiem biedriem).

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidija kopsēde

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidija kopsēde

2015. gada 23. marts plkst. 16.00

Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, Senāta zāle

Lasīt tālāk ...

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates- konkursa norise 2015.gadā

Skati- konkursu rīko:

  • Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) - LLMZA prezidente, akadēmiķe, prof. Dr.habil.oec. Baiba Rivža;
  • LLMZA Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītājs, prof. Dr.agr. Dainis Lapiņš;
  • Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru padomes valdes priekšsēdētājs, Mag.agr. Ģedimins Siliņš.

Lasīt tālāk ...

Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu pārstāvji diskutē par aktualitātēm

Pārpublicēts no LLU portāla (http://www.llu.lv/aktualitates?op=raksts&;id=12023)

Autore: Lana Janmere 

3. martā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notika biedrības "Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu Direktoru Padome" (LLZI) kopsapulce, kurā klātesošie tika iepazīstināti ar aktualitātēm LLU, kā arī diskutēja par biedrības lomu lauksaimniecības un saistīto nozaru zinātniskās darbības veicināšanā.

Lasīt tālāk ...

Parakstīts nodomu protokols starp Zemkopības ministriju, Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju

23. februārī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente Baiba Rivža parakstīja gadskārtējo nodomu protokols starp Zemkopības ministriju (ZM), Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA), lai veicinātu lauksaimniecības un meža zinātnes ciešāku sadarbību ar citām LZA pārstāvētajām zinātnes jomām.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA prezidija 17. februāra kopsēde

2015.gada 16. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

Lasīt tālāk ...