LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām

Goda locekļu vietām - 2 vakances

Piesakot kandidātu, jāiesniedz šādi dokumenti:

Lasīt tālāk ...

Latvijas mežzinātnes diena 2015. gada 15. maijā

LVMI „Silava" sadarbībā ar akciju sabiedrību ''Latvijas valsts meži'', Daugavpils Universitāti un Meža pētīšanas staciju organizē Latvijas mežzinātnes dienu, kura norisināsies 2015. gada 15. maijā. Sīkāku informāciju skatīt pielikumā.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijā parakstīts atjaunotais Pauļa Lejiņa balvas nolikums

Šodien, 16. aprīlī, Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) tika parakstīts atjaunotais LZA un Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) Pauļa Lejiņa balvas nolikums. Nozīmīgākās izmaiņas nolikumā saistītas ar institūciju precizēšanu, kuru iemaksas veido balvas fondu. Saskaņā ar grozījumiem, „Pauļa Lejiņa balvas fondu ar iemaksām balvas piešķiršanas gadā vienlīdzīgās daļās veido LZA, LLMZA, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"".

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 20. aprīlī

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas un 
 Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidija
kopsēde

2015. gada 20. aprīlis plkst. 16.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, Senāta zāle

Lasīt tālāk ...

LLMZA prezidija un LZA LMZN kopsēde

23. martā Latvijas Zinātņu akadēmijā notika LLMZA prezidija un Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas kopsēde. Sēdes gaitā tika apskatīti sekojoši jautājumi:

Lasīt tālāk ...

Pasniegtas LZA vārdbalvas un jauno zinātnieku balvas

9. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas pavasara pilnsapulces laikā tika sveikti LZA vārdbalvu un jauno zinātnieku balvu laureāti.

Pauļa Lejiņa balvu lauksaimniecības zinātnēs saņēma Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūta profesore Dr.habil.agr. Ināra Turka par zinātniskiem pētījumiem un publikācijām lauksaimniecības kultūraugu aizsardzībā no 1974. līdz 2014. gadam.

Lasīt tālāk ...