LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

ES Bioekonomikas stratēģijas progresa ziņojums

2022. gada 9. jūnijā ES Bioekonomikas stratēģijas ziņojumā novērtēts progress, kas panākts, īstenojot ES bioekonomikas stratēģiju no 2018. gada un tās rīcības plānu, kā arī noteikti trūkumi iespējamiem ES bioekonomikas pasākumiem un iniciatīvām nākotnē.

Lasīt tālāk ...

LLMZA 30 gadu forums – kopsapulce 2022. gada 3. jūnijā

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) 2022. gada 3. jūnijā notika Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) 30 gadu darba jubilejas kopsapulce – forums “Zinātnes loma lauksaimniecības un meža nozares attīstībā”, piedaloties arī projekta “Interframe-LV” (“Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā”; VPP “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”) dalībniekiem – LLU, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) pētniekiem.

Lasīt tālāk ...

LLU organizē semināru 2022. gada 17. jūnijā

Projekta "Inovatīvu risinājumu
izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai (DISARM)’"
ietvaros, sadarbībā ar Latvijas apvienoto putnkopības
nozares asociāciju un AS Putnu fabrika ‘’Ķekava’

Uzaicinājums un darba kārtība (PDF)

ZM, LZA un LLMZA noslēdz sadarbības līgumu

Sadarbības līgums paredz attīstīt jau uzsāktās iniciatīvas un rast jaunas iespējas turpmākai pētniecības attīstībai lauksaimniecībā un meža nozarē.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards uzsver: “Latvijas valsts sekmīgā attīstībā būtiska loma ir stiprai nacionālai zinātnei. Zinātnieku pētījumi ļauj mums objektīvi un datos balstīti saskatīt izaicinājumus dažādās jomās. Savukārt zinātnieku piedāvātie iespējamie risinājumi sniedz iespējas ne tikai pārvarēt šos izaicinājumus, bet arī kopumā sekmē Latvijas ekonomikas un tautsaimniecības attīstību un izaugsmi. Tāpēc Zemkopības ministrija turpinās atbalstīt lauksaimniecības un meža zinātni un pētniecību Latvijā.”

Lasīt tālāk ...

LLMZA Prezidijs aicina visus LLMZA locekļus piedalīties Kopsapulcē

LLMZA Prezidijs aicina visus LLMZA locekļus piedalīties Kopsapulcē 2022. gada 3. jūnijā plkst. 12.30 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā. Darba kārtībā (DOC)