LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

2016. gada 28. novembrī notikusi LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

Pirmdien, 2016. gada 28. novembrī norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 28. novembrī

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

Pirmdien, 2016. gada 28. novembrī plkst. 16.00
LZA Senāta zālē  (Akadēmijas lauk. 1, II stāvā)

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2016. gada 31. oktobrī

2016. gada 31. oktobrī notika  Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

Lasīt tālāk ...

28. oktobrī AREI Stendes pētniecības centrā norisinājies agr. Jāņa Lielmaņa atceres pasākums

Atzīmējot Stendes selekcijas stacijas ilggadīgā vadītāja, ievērojamā selekcionāra un agronoma agr. Jāņa Lielmaņa (1895.-1970.) 100-to dzimšanas dienu Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, LLU Zemkopības zinātniskais institūts un Agroresursu un ekonomikas institūts turpina iedibināto agr. J.Lielmaņa atceres pasākumu rīkošanas tradīciju. Pasākumā tiek godināti lauku kultūru selekcijā un sēklkopībā strādājošie Latvijas zinātnieki.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 31. oktobrī notikusi  Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

Sēdē tika uzklausīts  LZA LMZN korespondētāj locekles kandidātes Dr.sc.ing. Sandras Muižnieces-Brasavas ziņojums "Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieku un uzņēmēju sadarbības veicināšanas pienesums Latvijas tautsaimniecībā pārtikas jomā". Pēc ziņojuma notika balsošana par kandidātes virzīšanu vēlēšanām LZA rudens pilnsapulcē, kurā nodaļas locekļi kandidāti vienbalsīgi atbalstīja.

Lasīt tālāk ...

ZEMGALES FORUMS “VIEDĀ EKONOMIKA: ZINĀTNE, TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJAS” 2016. gada 15. novembrī

ZEMGALES  FORUMS "VIEDĀ EKONOMIKA:  ZINĀTNE, TEHNOLOĢIJAS  UN INOVĀCIJAS" 2016. gada 5. novembrī

 

Pasākuma programma (pdf)