LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA UN LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA RĪKO SADARBĪBAS SEMINĀRU "ZINĀTNIEKS SATIEK UZŅĒMĒJU"

Aicinām piedalīties lauksaimniecības uzņēmējus!!! Īpaši gaidīti uzņēmēji, kuri strādā lopkopības, dārzkopības, pārtikas ražošanas un bioetanola ražošanas nozarēs.

Pasākuma norises laiks un vieta:

15. aprīlī plkst. 12.00 (ierašanās no 11.30)
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās: Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 35, Konferenču zālē.

Pasākumā Latvijas lauksaimniecības institūtu zinātnieki uzņēmējiem prezentēs savas potenciāli komercializējamās iestrādes.

Latvijas zinātņu akadēmija aicinājusi zinātniekus iepazīstināt uzņēmējus ar savām iestrādēm, savukārt Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicinājusi uzņēmējus šīs prezentācijas uzklausīt un iespējams attīstīt zinātnieku un uzņēmēju sadarbību nākotnē. Pirms pasākuma būs iespēja pacienāties ar kafiju/tēju un degustēt LLU pārtikas nozares zinātnieku izstrādātos produktus.

Pasākuma programma

SumForest (FP7 ERA-NET) aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus

SumforestIzsludināts jauns pētniecības projektu pieteikumu konkurss

"Ilgtspējīgi meži nākotnes sabiedrībai"

SumForest (FP7 ERA-NET) aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus līdz
2016. gada 17. jūnijam.

Visa informācija par pieteikšanos saitē: https://www.sumforest.org/calls-research/


Notikusi Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko institūtu Direktoru padomes sanāksme

10.martā APP Dārzkopības institūtā notika Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko institūtu Direktoru padomes sanāksme, kurā no LZA piedalījās prezidents, akadēmiķis Ojārs Spārītis un Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas vadītāja ,akadēmiķe Baiba Rivža. Prezidents savā uzrunā rosināja zinātniekus aktīvi iepazīstināt ar saviem atklājumiem uzņēmējus. Šajā nolūkā LZA ir gatava kļūt par sadarbības tiltu starp zinātniekiem un uzņēmējiem un laipni piedāvā šādu tikšanās iespēju aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijā.

Lasīt tālāk ...

Ziņas īsumā

Helsinkos notikušajā Ziemeļvalstu Lauksaimniecības asociācijas (NJF) Ekonomikas sekcijas valdes sēdē, kurā piedalījās visu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu zinātnieku pārstāvji, LLMZA prezidente, akadēmiķe Baiba Rivža ir ievēlēta par Ekonomikas sekcijas vadītāja somu profesora Niemi Jarko vietnieci.

29. februārī notikusi LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

Pirmdien,  29. februārī notika LLMZA un LMZN prezidija kopsēde, kurā saskaņā ar izziņoto darba kārtību ar referātu uzstājās 2015. gada 10 ievērojamāko zinātnes sasniegumu konkursa laureāte Dr.habil.chem. Gaļina Teliševa. Zinātniece iepazīstināja klātesošos ar Latvijas Koksnes ķīmijas institūtā izstrādāto inovatīvo procesu, kas ietver sevī augu biomasas granulu pirmsapstrādi mikroviļņu laukā un turpmāku to virsmas modificēšanu ar dabiskās izcelsmes atstrādātām eļļām vai ar atstrādātiem naftas produktiem, tādejādi būtiski palielinot granulētās augu biomasas kurināmā vērtību un uzlabojot arī citus patēriņa raksturlielumus.

Lasīt tālāk ...