LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2016. gada 31. oktobrī

2016. gada 31. oktobrī notika  Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

Lasīt tālāk ...

28. oktobrī AREI Stendes pētniecības centrā norisinājies agr. Jāņa Lielmaņa atceres pasākums

Atzīmējot Stendes selekcijas stacijas ilggadīgā vadītāja, ievērojamā selekcionāra un agronoma agr. Jāņa Lielmaņa (1895.-1970.) 100-to dzimšanas dienu Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, LLU Zemkopības zinātniskais institūts un Agroresursu un ekonomikas institūts turpina iedibināto agr. J.Lielmaņa atceres pasākumu rīkošanas tradīciju. Pasākumā tiek godināti lauku kultūru selekcijā un sēklkopībā strādājošie Latvijas zinātnieki.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 31. oktobrī notikusi  Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

Sēdē tika uzklausīts  LZA LMZN korespondētāj locekles kandidātes Dr.sc.ing. Sandras Muižnieces-Brasavas ziņojums "Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieku un uzņēmēju sadarbības veicināšanas pienesums Latvijas tautsaimniecībā pārtikas jomā". Pēc ziņojuma notika balsošana par kandidātes virzīšanu vēlēšanām LZA rudens pilnsapulcē, kurā nodaļas locekļi kandidāti vienbalsīgi atbalstīja.

Lasīt tālāk ...

ZEMGALES FORUMS “VIEDĀ EKONOMIKA: ZINĀTNE, TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJAS” 2016. gada 15. novembrī

ZEMGALES  FORUMS "VIEDĀ EKONOMIKA:  ZINĀTNE, TEHNOLOĢIJAS  UN INOVĀCIJAS" 2016. gada 5. novembrī

 

Pasākuma programma (pdf)


LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 31.10.2016.plkst 16.00

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas
(LZA LMZN) un
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija
kopsēde

2016. gada 31. oktobrī plkst. 16.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, Senāta zāle

Lasīt tālāk ...

3. agronomijas un fizioloģijas sekcijas sanāksme

No 2016. gada 26. septembra līdz 29. septembrim Rīgā viesnīcā „Islande Hotel" norisinājās 3. agronomijas un fizioloģijas sekcijas sanāksme, kurā piedalījās un uzrunu teica arī akadēmiķe Baiba Rivža.

Lasīt tālāk ...