LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Izdota grāmata "Collaboration Synergy of ICE and EKOSOC-LV Projects"

ICE-gramata-vaaksLLU izdota grāmata "Collaboration Synergy of ICE and EKOSOC-LV Projects" [Projektu ICE un VPP EKOSOC-LV sadarbība un sinerģija], kas ir Zviedru institūta tematiskās partnerības projekta "Innovation. Creativity. Equality." (ICE) un Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV kopdarba rezultāts.

Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV projekta 5.2.3. "Latvijas lauku un reģionālās attīstības procesu un iespēju izpēte zināšanu ekonomikas kontekstā." pamatuzdevums ir meklēt ceļus kā virzīties uz viedo reģionu izveidi un attīstību, palielinot inovatīvo kapacitāti reģionos, ieskaitot visus telpas attīstību ietekmējošos resursus. Savukārt projekts ICE virzīts uz mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvas kapacitātes kāpināšanu tādos tautsaimniecības sektoros kā tūrisms un radoša uzņēmējdarbība. Kā viens, tā otrs projekts par būtisku uzdevumu izvirza apkopot labāko pieredzi izvirzīto mērķu sasniegšanai, ieskaitot politiķu, vietējo pašvaldību un arī pašu iedzīvotāju gatavību daudzām un dažādām aktivitātēm.

Lasīt tālāk ...

Aicinām uz  LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēdi 2017. gada 30. janvārī plkst. 16.00

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

2017. gada 30. janvārī plkst. 16.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, LZA senāta zālē

Lasīt tālāk ...

Doktora grādu ekonomikas zinātnē iegūst VPP EKOSOC-LV pētniece Līva Griņeviča

2016. gada 16. decembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē  promocijas darbu "Jauniešu bezdarba ietekmējošo faktoru analīze Latvijā" sekmīgi aizstāvējusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre, valsts pētījumu programmas (VPP) EKOSOC-LV pētniece Līva Griņeviča, iegūstot doktora grādu ekonomikas zinātnē. Promocijas darba zinātniskā vadītāja ir VPP EKOSOC-LV vadītāja, profesore, Dr.habil.oec.Baiba Rivža.

Lasīt tālāk ...

LLU Zemkopības institūtam - 70! Latvijas lauksaimniecības zinātnisko iestāžu direktoru padomei - 30!

2016. gada 25. novembrī Skrīveros tika atzīmēta LLU Zemkopības institūta 70 gadu jubileja. Tāpat tika sumināta nevalstiskā organizācija "Latvijas lauksaimniecības zinātnisko iestāžu direktoru padome", kuras darbība šogad sasniegusi 30 gadu slieksni.

Lasīt tālāk ...

2016. gada 28. novembrī notikusi LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde

Pirmdien, 2016. gada 28. novembrī norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 28. novembrī

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

Pirmdien, 2016. gada 28. novembrī plkst. 16.00
LZA Senāta zālē  (Akadēmijas lauk. 1, II stāvā)

Lasīt tālāk ...