LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

IN MEMORIAM. Andrejs DREIMANIS (1941. – 2019.)

Otrdien, 3. decembrī, Mūžībā ir devies LLU Meža fakultātes profesors, Dr. silv. Andrejs DREIMANIS.

Andrejs Dreimanis bija mežzinātnieks, beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežsaimniecības un mežtehnikas fakultāti ar izcilību (1965; mežsaimnieks inženieris) un aspirantūru (1970). Lauksaimniecības zinātņu kandidāts (1972). Dr. silv. (1992). Latvijas Lauksaimniecības un meža Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (2002). Kopš 1971 Latvijas Lauksaimniecības universitātes (līdz 1991 Latvijas Lauksaimniecības akadēmija) Mežkopības katedras docētājs (no 198. gada docents), asociēts profesors (2001), profesors (2001 – 2013), emeritētais profesors (2013). Pētījumi par priedes un egles sējeņu audzēšanu plēves seguma siltumnīcās, ģenētiski augstvērtīgu sēklu ražošanu priežu plantācijās un mežaudžu ražību Latvijas apstākļos.

Izvadīšana 2019. gada 10. decembrī no Jelgavas pilsētas Baložu kapu kapličas uz Rīgas krematoriju.


UZKĀPTS PAŠĀ KALNA GALIŅĀ

zv582-4Decembra pirmās dienas jubilāre akadēmiķeDr.habil.oec. Baiba Rivža gandrīz visus Latvijā iespējamos augstākos apbalvojumus par ieguldījumu akadēmiskajā un zinātniskajā darbībā jau ir saņēmusi agrākajos gados - vēl nesen 2017. gadā Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu un 2018. gadā Ministru kabineta Atzinības rakstu. Oficiāli ir novērtēta viņas kāpšana izglītības un zinātnes stikla kalnā, un jubilāre pati droši varētu dziedāt "Es uzkāpu kalniņā, / Pašā kalna galiņā". Ir īstais brīdis "atzinības rakstam" no līdzgaitniekiem, kam ir bijusi iespēja tuvumā skatīt šo kāpšanu un tajā arī piedalīties.

Lasīt tālāk ...

LZA akadēmiķe B. Rivža un jaunie zinātnieki lauksaimniecības jomā prezentēja pētījumu rezultātus starptautiskā konferencē Viļņā

LZA akadēmiķe B. Rivža un jaunie zinātnieki lauksaimniecības jomā un VPP projekta INTEFRAME-LV prezentēja savu pētījumu rezultātus starptautiskā konferencē Jauno zinātnieku konference lauksaimniecības attīstībai Viļņā, kuru organizēja Lietuvas Zinātņu akadēmija.

Lasīt tālāk ...

Meža stāsti. Jurģis Jansons

Meža stāstnieks - Jurģis Jansons. Zinātnieks. Pētnieciskā institūta „Silava" vadītājs. Dosimies laboratorijās, kur sekosim līdzi meža procesiem un izzināsim tos viņu patiesajā vidē - Latvijas zinātnieku izmēģinājumu poligonos. Kā izaudzēt pareizi mežu, kāds ir Latvija mežs un kā cilvēks ar to sadzīvo - posta vai lolo?

Video


KASPARA BUŠA BALVA MEŽA EKOLOĢIJĀ UN MEŽKOPĪBĀ

Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsludina konkursu par

KASPARA BUŠA BALVAS MEŽA EKOLOĢIJĀ UN MEŽKOPĪBĀ
piešķiršanu

(Apstiprināts: LZA prezidijā 23.09.2019., LLMZA prezidijā 17.09.2019.)

Lasīt tālāk ...

Noslēdzies konkurss Sējējs: nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” LZA LMZN un LLMZA pārstāvji!

Esam lepni par visiem laureātiem – par stiprām ģimenēm Latvijas laukos, par jauniešiem, kas aktīvi sper pirmos soļus saimniekošanas virzienā, par lielām, mazām, aktīvām un augošām saimniecībām, par konkurētspējīgu ražošanu un augošiem pārstrādes uzņēmumiem, kas ar lepnumu pārstrādā lauksaimnieku saražoto gardos produktos, kas nonāk mūsu ikdienas iepirkumu grozos un tālāk uz ģimenes galda! Ar lepnumu par Latvijas lauksaimniecību, Latvijas lauksaimniekiem un visiem, kas ar godu un lepnumu ražo, pārstrādā un patērē vietējo produkciju!

Lasīt tālāk ...