LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

LOSP paraksta vienošanos par sadarbību nākamajos četros gados ar septiņām politiskajām partijām

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) šonedēļ - šī gada 19., 20. un 21. septembrī, organizēja tikšanos ar politisko partiju pārstāvjiem, lai diskutētu un panāktu konceptuālu vienošanos par turpmākajiem lauksaimniecības nozares attīstības scenārijiem, zaļā kursa aktualitātēm, darbaspēka pieejamību, kā arī nodokļu politiku.

Lasīt tālāk ...

Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2022” laureāti

Piektdien, 16. septembrī, apbalvošanas ceremonijā kultūras centrā “Ulbrokas pērle” pasludināti Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2022” laureāti un veicināšanas balvu ieguvēji. Šogad konkursa “Sējējs” laureātus sveica un balvas piešķīra deviņās konkursa nominācijās, kā arī tika pasniegta balva “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā”.

Lasīt tālāk ...

Pasniegta J. Lielmaņa prēmijas konkursa balva

Šī gada augustā Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI), Latvijas lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmija (LLMZA) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) izsludināja agronoma Jāņa Lielmaņa balvas konkursu par sasniegumiem laukaugu selekcijā, sēklkopībā un šīs nozares popularizēšanu Latvijā.

Lasīt tālāk ...

Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skate – konkurss 2022

Skati - konkursu sadarbībā ar LR Zemkopības ministriju, LLU un LLMZA rīko:

  • Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) Prezidente, akadēmiķe, Prof., Dr. habil. oec. Baiba Rivža;
  • LLMZA Lauksaimniecības zinātnes nodaļas vadītāja, LLZIDP valdes loceklis, Prof. , Dr.agr. Ina Alsiņa.

Lasīt tālāk ...

Lielmaņa balva LLMZA 2022

logo

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI), Latvijas lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmija (LLMZA) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) izsludina agronoma Jāņa Lielmaņa balvas konkursu par sasniegumiem laukaugu selekcijā, sēklkopībā un šīs nozares popularizēšanu Latvijā.

Lasīt tālāk ...

IN MEMORIAM. Edgars Treibergs (17.08.1955.- 24.07.2022.)

Mūžībā devies Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.

Edgars Treibergs bija Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Goda loceklis. Viņš uzskatīja, ka Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) likumsakarīgi ir Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) biedrs, jo lauksaimniecība, tāpat mežsaimniecība, ir joma, kura ikdienā ne tikai izmanto zinātnes atziņas un sasniegumus, bet arī rada zinātni, nodrošina bāzi pētījumiem, izmēģinājumiem, ciltsdarbam. Viņš bija viens no LR Zemkopības ministrijas ikgadējā konkursa “Sējējs” nominācijas “Zinātne praksē un inovācijas” darbu vērtēšanas ekspertiem. Zinātnieku un praktiķu kopdarbā ir spēks, - savu atbalstu zinātnei pauda Edgars Treibergs.

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, kolēģiem un draugiem, atvadoties no Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētāja Edgara Treiberga.

edgars-treibergs