LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Norisinājusies LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2014.gada 22. septembrī

2014.gada 22. septembrī norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk - LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (turpmāk - LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (turpmāk - LLMZA) prezidija kopsēde, kurā piedalījās LZA LMZN, LLMZA prezidija locekļi, kā arī pieaicinātie dalībnieki - LZA korespondētājlocekļu kandidāti.

Lasīt tālāk ...

Norisinājusies Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības Ģenerālā asambleja un saistītais seminārs „ĢMO pielietojums lauksaimniecībā"

Šī gada 17. - 19. septembrī akadēmiķe Baiba Rivža pārstāvēja Latviju un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabaszinātņu akadēmiju apvienības (UEAA - Union of European Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature) astotajā Ģenerālajā asamblejā un tās ietvaros rīkotajā starptautiskajā seminārā „Ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) pielietojums lauksaimniecībā", kas norisinājās Čehijā, Prāgā. Kopumā pasākumā piedalījās dalībnieki no 14 Eiropas valstīm.

Lasīt tālāk ...

Noslēgusies Zviedru Institūta tematiskās partnerības ietvaros rīkotā starptautiskā konference „ICE - Statistika un pētījumi"

2. - 3. septembrī Rīgā, Eiropas Savienības mājā norisinājās Zviedru Institūta tematiskās partnerības „Innovation. Creativity. Equality (ICE)" ietvaros rīkota starptautiskā konference „ICE - Statistika un pētījumi", ko organizēja Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (turpmāk - LLMZA).

Lasīt tālāk ...

Starptautiskā konference „ICE - Statistika un pētījumi"

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Zviedru Institūta tematiskās partnerības „Innovation. Creativity. Equality (ICE)" projekta ietvaros rīkotās starptautiskās konferences norise

Šodien, 3. septembrī, Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) turpinās divu dienu starptautiskā konference „ICE - Statistika un pētījumi", kas tiek rīkota Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas un Zviedru Institūta tematiskās partnerības „Innovation. Creativity. Equality (ICE)" projekta ietvaros.

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA prezidija kopsēde 2014. gada 22. septembrī

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas
(LZA LMZN) un
Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija
kopsēde

2014. gada 22. septembrī plkst. 16.00
Rīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, senāta telpa

Lasīt tālāk ...

Īsumā

LLMZA prezidente un LZA LMZN priekšsēdētāja Baiba Rivža 13. augustā piedalījās Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes sēdē, kurā tika skatīts jautājums arī par Valsts pētījumu programmu finansējumu.

Pielikumā: Valsts pētījumu programmu vērtēšanas komisijas sēdes protokols (programmas, kuras ir uzvarējušas, uzskaitītas protokola 5. - 6. lappusēs).


Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente un LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas priekšsēdētāja Baiba Rivža 11. jūlijā Saulainē piedalījās Zemkopības ministrijas organizētajā reģionālajā konferencē „Esi informēts un ražo laukos".