LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Jelgavas valstspilsētas dome, Latvijas Lauksaimniecības universitāte un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 2022. gada 23. martā noslēdza trīs gadu sadarbības līgumu "Par zinātnisko pētījumu konkursa organizēšanu"

Atbilstoši līgumam puses apņemas veicināt un atbalstīt LLU studējošo iesaistīšanos zinātniskos pētījumos un zinātniskajās izstrādnēs, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību Jelgavas valstspilsētā.

Lasīt tālāk ...

Projekta INTERFRAME-LV ietvaros izstrādāti divi promocijas darbi

Valsts pētījuma programmas "Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai" projekta "Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un to risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV)" ietvaros tika izstrādāti un aizstāvēti divi promocijas darbi

Lasīt tālāk ...

Pirmdien, 2022. gada 28. martā, plkst. 16:00–18.00 tiešsaistē Zoom platformā notiks Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidija kopsēde

Darba kārtībā izskatāmie jautājumi:

1. LMZN un LLMZA kopsēdes darba kārtība. Ziņo LZA akad. Baiba Rivža.

2. Zinātnes sasniegumi 2021 laureātu uzstāšanās:

  • Dr.agr. Sanita Zute „Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībai”;
  • Dr.chem Dzintars Začs „Noturīgo organisko piesārņotāju sastopamība Baltijas jūras reģiona apkārtējās vides objektos un pārtikas produktos”

3. Informācija par projektu rezultātiem:

  • ERANET ForestValue;
  • ERANET SUSCROP;
  • VPP projekts INTERFRAME-LV;

Ziņo LZA akad. Baiba Rivža.

4. LLMZA 30 gadu grāmata.

5. Dažādi jautājumi.

Lasīt tālāk ...

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF), Latvijas nacionālas biedrības (NJF Latvia) atskaites sapulce

2022. gada 11. februārī notika Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnieku Asociācijas (NJF), Latvijas nacionālas biedrības (NJF Latvia) atskaites sapulce. Tajā ar referātu „Atskaite par NJF LATVIA darbību 2021. gadā un iecerēm 2022. gadā” uzstājās akadēmiķe Baiba Rivža.

Lasīt tālāk ...

Latvijas Zinātņu akadēmija rīko 2021. gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu apbalvošanu

2022. gada 17. Februārī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) rīkoja 2021. gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu virtuālo apbalvošanas ceremoniju.

Lasīt tālāk ...

UEAA izsludinātajā labāko zinātnisko ziņojumu konkursā piedalās arī divas zinātnieku komandas no Latvijas

UEAA (The Union of European Academies for Sciences applied to Agriculture, Food and Nature), kuras biedrs ir LZA (Latvijas Zinātņu akadēmija), 2022. gada janvārī atklāja jaunu zinātnisku konkursu, kura pamatā ir UEAA biedru akadēmiju atlasītie labākie zinātniskie abstrakti. Savā tiešsaistes vietnē UEAA Zinātnes jaunumu (Scientific News) sadaļā publicēja divus abstraktus no Latvijas:

D. Zacs, I. Perkons, E. Pasecnaja, E. Abdulajeva, A. Viksna, V. Bartkevics

Persistent organic pollutants in the environment and food products in Latvia

un

S. Zute, V. Sterna, I. Jansons, I. Jansone, M. Bleidere, L. Degola, A. Miglavs, A. Auzins,

A. Krievina, I. Leimane

New technologies and economically viable solutions for local feed production for pig farming.

Abi publicētie abstrakti pieejami šeit https://ueaa.info/scientific-news/