LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku svinīgais gājiens Rīgā

LZA akadēmiķe Baiba Rivža, LLMZA īstenie locekļi un LLU vadība un mākslinieciskie kolektīvi piedalījās XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku svinīgajā gājienā Rīgā 1. jūlijā.

LLMZA DzSv 2018

Lauksaimniecības un meža zinātnes citu jomu vidū IV PLZK

Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļu (LMZN) un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju (LLMZA) pārstāvošie pētnieki IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā (IV PLZK) ar priekšlasījumiem un viedokļiem diskusijās galvenokārt piedalījās Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcijas un Sociālo zinātņu sekcijas darbā, dodot savu ieguldījumu arī kongresu caurvijošās valsts drošības un attīstības tēmas risinājumā. Tika prezentēti iegūtie rezultāti Valsts pētījumu programmās EKOSOC-LV (tautsaimniecības, pārvaldības, tiesiskā ietvara vieda transformācija sabiedrības ilgtspējīgai un zināšanu ekonomikas attīstībai), AgroBioRes (lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai), ResProd (meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas). Bet viena no šādu zinātnes forumu lielajām vērtībām ir tieši starpdisciplinārie uzstādījumi un izaicinājumi visai zinātnei.

Lasīt tālāk ...

LLMZA dalība Ziemeļvalstu Lauksaimniecības asociācijas (NJF) kongresā Kauņā (Lietuva)

LLMZA prezidente Baiba Rivža no 27. - 29. jūnijam piedalīsies Ziemeļvalstu Lauksaimniecības asociācijas (NJF) 26. kongresā "Lauksaimniecība nākamajiem 100 gadiem" Aleksandra Stulginska Universitātē Kauņā (Lietuvā). Kongresā B. Rivža piedalīsies ar referātu: Lauku teritorijas kā vieta ilgtspējīgai un viedai attīstībai.

Lasīt tālāk ...

LLMZA prezidente Baiba Rivža par Latvijas lauku attīstību IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā

Par godu Latvijas simtgadei no 18. līdz 21. jūnijam Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Pasaules latviešu zinātnieku IV kongress. LLMZA prezidente Baiba Rivža IV PLZK Lauksaimniecības un meža zinātņu sekcijā uzstājās ar referātu: Latvijas lauku attīstības scenāriji zināšanās balstītas ekonomikas kontekstā.


2018. gada 1. jūnijā LLU Aulā notika LLMZA kopsapulce

Kopsapulces dalībniekus uzrunāja LZA prezidents Ojārs Spārītis, LLMZA prezidente Baiba Rivža iepazīstināja klātesošos ar LLMZA paveikto pārskata periodā un izaicinājumiem Latvijas jubilejas gadā.

LLU profesore Ingrīda Jakušonoka iepazīstināja klātesošos LLMZA locekļus un sapulces dalībniekus ar revīzijas komisijas ziņojumu. Kopsapulcē tika uzklausīti vērtīgi zinātniskie priekšlasījumi:

Lasīt tālāk ...

LZA akadēmiķe un VPP EKOSOC-LV vadītāja B. Rivža starptautiskā zinātniskā konferencē ziņo par "Viedas un ilgtspējīgas attīstības trendiem lauku teritorijās"

LZA akadēmiķe, profesore un VPP EKOSOC-LV vadītāja B. Rivža no 7. līdz 8. jūnijam piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē Varšavas dzīvības zinātņu universitātē (Polija) Ekonomikas zinātne Agrobiznesam un lauku ekonomikai. Prof. B. Rivža konferencē prezentēja VPP EKOSOC-LV pētījuma rezultātu: "Viedas un ilgtspējīgas attīstības trendi  lauku teritorijās".

Lasīt tālāk ...