LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Jaunumi

Starptautiskā konference “Mežs un meža nozare mainīgā klimatā”

Lai nodrošinātu zinātnes popularizēšanu un zināšanu pārnesi, LLU Meža fakultātē 2020. gada 18. septembrī sadarbïbā ar meža nozares uzņēmumiem, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātnu akadēmiju un LVMI "Silava" tiek organizēta starptautiska zinātniski praktiskā konference "MEŽS UN MEŽA NOZARE MAINĪGĀ KLIMATĀ".

Lasīt tālāk ...

LZA LMZN un LLMZA pilnsapulce

logo small

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas

PILNSAPULCE

2020. gada 11. septembrī plkst.13.00

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā

Lasīt tālāk ...

Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas pilnsapulce

Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas PILNSAPULCE notiks š.ģ. 11. septembrī plkst. 13:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā.

Lasīt tālāk ...

VPP projekta INTERFRAME-LV pētnieki piedalās forumā: „Digitalizācija izglītībā un uzņēmējdarbības atbalstam”

VPP projekta INTERFRAME-LV pētnieki 14. augustā piedalās forumā: „Digitalizācija izglītībā un uzņēmējdarbības atbalstam"
Pasākuma koncepts:
Informatīvi iesaistoša diskusija par digitalizāciju reģionālo uzņēmēju un izglītības iestāžu atbalstam un konkurētspējas uzlabošanai.
Iespēju robežās diskusijas papildināšanai ar klausītāju jautājumiem izmantojam attālinātās iesaistes rīkus.

Lasīt tālāk ...

Zinātnieki pētīs COVID-19 pandēmijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību

Latvijas Zinātnes padome Valsts pētījumu programmas ietvaros finansēs Latvijas Universitātes (LU) pētniecības projektu "Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV)". Projekta vadītāja ir LU profesore Inna Šteinbuka.

Lasīt tālāk ...

LNZN un LLMZA Lauku skates: LLU Dārzkopības institūtā Dobelē

Ar informāciju un arī foto mirkļiem bagāta bija izmēģinājumu un laboratoriju apskate Dārzkopības institūtā 17. jūlijā. Paldies Dārzkopības institūta kolēģiem par sirsnīgo uzņemšanu un bagātīgo informāciju.

Lasīt tālāk ...