LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Lauka un meža izmēģinājumu un eksperimentu skates 2024

7407c3defbd08fb25d56b10c570c3f39 l

Lauka un meža izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates–konkurss ir nozīmīgs notikums lauksaimniecības un meža zinātņu jaunajiem pētniekiem un doktorantiem: tā ir iespēja prezentēt savus projektus un pētījumu rezultātus. Ikgadējās lauka skatēs zinātnisko institūtu vadītāji iepazīstina ar institūtos paveikto un iecerēto dažādās pētījumu jomās. Skatēs piedalās LZA Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas (LZA LMZN) akadēmiķi un korespondētājlocekļi, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) mācībspēki un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) locekļi.

Lauka skates organizē LLMZA sadarbībā ar LZA zinātniekiem, to norisi atbalsta Latvijas Zemkopības ministrija. Lauka skates koordinē LLMZA Lauksaimniecības zinātņu nodaļas vadītāja, LZA korespondētājlocekle, LBTU profesore Ina Alsiņa. Lauka un meža izmēģinājumu – eksperimentu skates 2024. gada jūnijā - augustā ieplānotas piecās zinātniskajās institūcijās: LBTU LPTF Augu aizsardzības zinātniskajā institūtā, Dārzkopības institūtā, LBTU Malnavas koledžā, Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrā, Agroresursu un ekonomikas institūtā. Par septembrī plānotajām skatēm informācija sekos. 

2024. gada Lauka un meža izmēģinājumu un laboratoriju skates NOLIKUMS(pdf.)

2024. gada Lauka un meža izmēģinājumu un laboratoriju skates GRAFIKS (pdf.)