LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

UEAA izsludina ikgadējo zinātnisko pētījumu kopsavilkumu konkursu 2024. gadam

e0bbeffcf6eb772914c2e44f5eec25e6 l

UEAA jeb Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabas zinātņu akadēmiju asociācija 10. jūnijā ir izsludinājusi kārtējo ikgadējo zinātnisko konkursu par trim labākajiem zinātnisko pētījumu kopsavilkumiem 2024. gadā (The UEAA “Best Abstracts Scientific Competition for 2024”).

2024. gada noslēgumā UEAA starptautiskā žūrija piešķirs trīs balvas par trim labākajiem kopsavilkumiem. Uzvarētāji saņems balvu “UEAA labāko kopsavilkumu zinātniskā balva”.

Konkursā tiek pieņemti tikai tie kopsavilkumi, kuri atlasīti UEAA dalībakadēmijās.

Zinātnisko pētījumu kopsavilkumus paredzēts ievietot UEAA tīmekļvietnē kā zinātnisku informāciju plašai sabiedrībai lauksaimniecības, pārtikas un vides jomā. UEAA prezidente, prof. Elena Horska īpaši uzsver, ka, iesniedzot pētījuma kopsavilkumu, ir svarīgi: 1) paskaidrot pētījuma lietišķos mērķus un 2) uzsvērt darba iespējamo ietekmi uz lauksaimniecību, pārtiku un vidi.

Latvijas Zinātņu akadēmija un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija ir UEAA locekles.

Informācija par konkursu un norādījumi autoriem: