LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Latvijas zinātniekiem trešā vieta UEAA rīkotajā zinātnisko pētījumu anotāciju konkursā

e0bbeffcf6eb772914c2e44f5eec25e6 l

 

Kopumā UEAA (Eiropas Lauksaimniecības, pārtikas un dabas zinātņu akadēmiju asociācijas) rīkotajā zinātnisko pētījumu anotāciju jeb tēžu konkursā tika iesniegtas 28 tēzes, kas atspoguļo dažādās Eiropas valstīs veikto aktuālo pētījumu problemātiku un rezultātus. Pēc padziļināta divpakāpju novērtēšanas procesa tika atlasītas 7 labāko pētījumu anotācijas, savukārt otrajā posmā pēc padziļinātas analīzes tika noskaidroti trīs labākie uzvarētāji, kuru vidū ir arī Latvijas pētnieku komanda ar ziņojumu "Cecidophyopsis mites and blackcurrant reversion virus on Ribes hosts" (I. Moročko-Bičevska, A. Stalažs, G. Lācis, V. Laugale, I. Baļķe, K. Drevinska, N. Zuļģe, I. Kalnciema, G. Reseviča, K. Kārkliņa, T. Bartulsons, M. Jundzis, L. Lepse, Ņ. Zrelovs, I. Silamiķelis , S. Strautiņa. Institute of Horticulture, Dobele, Latvia; Latvian Biomedical Research and Study Centre, Rīga, Latvia).

Uzvarējušo pētījumu labākās anotācijas tika prezentētas UEAA zinātniskās komisijas sanāksmē 2024. gada 22. martā un saņēma sertifikātus.

Avots: Best Scientific Abstract Competition 2023 – results, UEAA, 27.03.2024.

ueaa-certificate-best-abstracts-3rd-place-2023