LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

21. marts - Starptautiskā meža diena

890602090856167d6e437c240c8755b2 l

LVMI "Silava" vadošais pētnieks LZA akadēmiķis Tālis Gaitnieks, LVMI "Silava" direktors Jurģis Jansons, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Foto - Valsts prezidenta kanceleja.

21. martā – Starptautiskajā meža dienā – tiek atzīmēta un veicināta izpratne par visu veidu mežu un ārpus mežu augošu koku nozīmi pašreizējo un nākamo paaudžu labā. Ar šo dienu saistītās tēmas un pasākumi bieži uzsver izglītību, saglabāšanu un ilgtspējīgu praksi, lai veicinātu ciešāku saikni starp kopienām un to vietējiem mežiem. Starptautiskās meža dienas 2024. gada tēma ir “Meži un inovācijas: Jaunie risinājumi labākai pasaulei”.

Starptautiskā meža diena dibināta 2012. gadā ar ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūciju. Pirmsākumi meklējami jau 1971. gadā, kad ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija ieviesa Pasaules meža dienu, kā arī nesenākā pagātnē, kad starptautiskais Mežsaimniecības izpētes centrs dibināja Meža dienu (2007). Šobrīd abi minētie pasākumi vairs nenotiek, taču vietā radies jauns – Starptautiskā meža diena. Tās mērķis – palielināt vispārējo informētību par mežu nozīmību un iespējām, ko tas var sniegt tagadnes un nākotnes paaudžu vajadzību nodrošināšanai.

Valsts prezidenta vizīte LVMI “Silava”

15. martā iepazīšanās vizītē Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava” viesojās Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Valsts prezidenta kancelejas un Salaspils novada pašvaldības pārstāvji.

Vizītes laikā Edgars Rinkēvičs tikās ar institūta vadību, Zinātnisko padomi un pētījumu virzienu vadītājiem.

LVMI “Silava” direktors Jurģis Jansons prezidentu iepazīstināja ar institūta institucionālo darbību, kā arī pārrunāja aktualitātes Latvijas meža nozares jomā, tai skaitā par koku ciršanu un meža atjaunošanas nosacījumu izmaiņām.  

Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsvēra, ka ir jādara viss iespējamais, lai klimata pārmaiņas mazinātu un tām pielāgotos, taču atrodot saprātīgu līdzsvaru starp vides aizsardzības mērķiem un saimnieciskās darbības veicināšanu, tādējādi nodrošinot Latvijas attīstību un iedzīvotāju labklājību.

Noslēdzot tikšanos, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs apmeklēja LVMI "Silava" Molekulārās ģenētikas laboratoriju un Latvijas kultūraugu gēnu banku.

Fotogalerija (Valsts prezidenta kanceleja).

Projekti

Starptautiskā projekta ForestValue2, kurā no Latvijas piedalās Vidzemes Augstskola, mērķis ir palielināt meža resursu vērtību, izmantojot komandas darbu un inovācijas. Tā risina lielus meža uzdevumus, izmantojot starptautiskus pētniecības projektus. ForestValue2 mērķis ir uzlabot mežu ilgtspējību un veicināt bioekonomiku, lai sniegtu labumu videi, sabiedrībai un ekonomikai visā pasaulē.

Avots: ForestValue2 is celebrating International Day of Forests, 21.03.2024.

Horizon Europe starptautiskā projekta BioRural zināšanu apmaiņas seminārs “Mežsaimniecība un paradumi” (Forestry & Habits) LBTU norisinājās no 12. līdz 14. martam. Tas nodrošināja unikālu platformu kontaktu dibināšanai, zināšanu apmaiņai un sadarbībai starp lauku uzņēmumiem, nozares profesionāļiem, kopienu līderiem, politikas veidotājiem un citiem dalībniekiem, kurus vieno aizraušanās un ambīcijas attīstīt lauku bioekonomiku.

Avots: Horizon Europe starptautiskā projekta BioRural tiešsaistes semināri “Forestry & Habitats”, LBTU, 4.03.2024.