LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

2024. gada 23. februārī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) rīkoja 2023. gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu apbalvošanas ceremoniju.

Tika sveikti desmit labāko aizvadītā gada zinātnisko darbu autori un autoru kolektīvi. No Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļas kā viens no nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem 2023. gadā tika apbalvots pētījums Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai, kura autori ir Dr.agr. Inga Jansone, Dr.agr. Līvija Zariņa, Ph.D. Inga Morozova, Dr.oec. Alberts Auziņš, Dr.oec. Agnese Krieviņa, Dr.geogr. Pēteris Lakovskis, Dr.sc.ing. Aivars Āboltiņš, Mg.soc.sci. Ieva Leimane, Mg.agr. Solveiga Maļecka, Mg.geogr. Dace Piliksere. Institūcija: Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI). Dr.oec. Andris Miglavs, Mg.oec. Astra Varika (SIA EDO Consult).

LZA Prezidenta Atzinības rakstus saņēma trīs autoru kolektīvi.

Ar Atzinības rakstu tika apbalvoti pētījuma Latvijā izstrādāts biškrēsliņa ekstraktu saturošs līdzeklis ar pretparazitāru ietekmi aitām autori: Dr.pharm. Dace Bandere, Dr.paed. Rudīte Koka, Dr.sc.ing. Agnese Brangule, Dr.chem. Līga Lauberte, Ph.D. Valentyn Mohylyuk, Oskars Radziņš, doktoranti Renāte Teterovska (Šukele), Ance Bārzdiņa, Oxana Brante, Artūrs Paulausks (Rīgas Stradiņa universitāte), Dr.med.vet. Līga Kovaļčuka, Dr.med.vet. Dace Keidāne, Mg. Alīna Kļaviņa, Mg. Kristīne Ganola (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte), Aitu audzētāju industrijas pārstāvji: Aija Šneidere “SIA Mikaitas”, SIA Veterinārmedicīnas izglītības centrs un biedrība “Latvijas aitu audzētāju asociācija”.

Ar Atzinības rakstu tika apbalvoti Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta kolektīvās monogrāfijas Augu minerālā barošanās, diagnostika un mēslošanas optimizācija (Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2023. 240 lpp.) autori Dr.biol. Vilnis Nollendorfs, Dr.biol. Anita Osvalde, Dr.biol. Gunta Čekstere, Dr.biol. Andis Karlsons, Mg.env.sci. Laura Āboliņa.

Ar Atzinības rakstu tika apbalvoti Latvijas digitālā ainavu atlanta autori Mg. Linda Ieviņa, Dr.geogr. Pēteris Lakovskis, Dr.geogr. Andris Klepers, Dr.oec. Ilze Stokmane, Dr.arh. Daiga Skujāne, Dr.oec. Agita Līviņa, Dr.arh. Aija Ziemeļniece, Dr.arh. Kristīne Vugule, Dr.arh. Natālija Ņitavska u.c. no Agroresursu un ekonomikas institūta, Vidzemes Augstskolas un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes.

zinatnes sasniegumi 2023 progresiva zemkopibas sistema jb  0130.fotobrencisinbox.lv

zintanes sasniegumi 2023 pasakums 23.02.2024 foto autors janis brencis

zin sasn rivza  kronbergs

zin sasn. sandra kropa 2024

zin sasn. progresiva zemkopibas  komanda