LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātņu asociācija izdevusi otro informatīvo biļetenu

Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātņu asociācijas (Nordic Association of Agricultural Sciences (NJF)) biļetenā apkopotas ziņas un informācija no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm. Tajā tiek publicētas NJF gaidāmās, kā arī notikušās aktivitātes, aktualitātes un informācija par cilvēkiem, organizācijām un projektiem.

2023. gada decembrī notika NJF valdes sēde, kurā tika apspriesti vairāki ar NJF nākotni saistīti jautājumi. Valde nolēma pārskatīt NJF statūtus, lai optimizētu NJF struktūru. Lielākās izmaiņas ir saistītas ar darba grupu izveidi iepriekšējo nodaļu vietā. Valde apstiprināja arī NJF darba plānu un budžetu. Starptautisku konferenču un pasākumu organizēšana ir NJF galvenais darbības virziens. Kaut arī tiešsaistes pasākumi kļūst arvien populārāki, svarīgi ir arī klātienes pasākumi, jo tie nodrošina ciešu mijiedarbību un starptautisku zināšanu apmaiņu stimulējošā vidē. Valde ir nolēmusi centralizēti veicināt divu klātienes konferenču organizēšanu 2024. gada rudenī.

Decembrī Kopenhāgenā Kost Studio notika arī seminārs par ilgtspējīgām pārtikas sistēmām klimata pārmaiņu vidē. Kost Studio ir pārtikas attīstības studija, kas palīdz ieviest tirgū pārtikas inovācijas un tehnoloģijas. Tā darbojas kā tilts starp akadēmiskajām iestādēm un uzņēmumiem, un tās mērķis ir bruģēt ceļu ilgtspējīgākai pārtikas sistēmai.

Biļetena sadaļā “Locekļi fokusā” (MEMBERS IN FOCUS) ir publicēta intervija ar NJF prezidentu profesoru Jarkko Niemi. J. Niemi pētījumi ir vērsti uz dzīvnieku veselības un labturības ekonomiku, plašākā nozīmē uz ilgtspējīgas dzīvnieku ražošanas ekonomiku gan no lauksaimnieku, gan patērētāju viedokļa. Niemi uzsver, ka NJF ir platforma sadarbības tīklu veidošanai un zināšanu apguvei apmaiņai starp lauksaimniecības ekspertiem astoņās dalībvalstīs. Pašreizējā pasaulē ir svarīgi izveidot jaunus starptautiskus profesionālus tīklus un attīstīt jau esošos. NJF mērķis ir apvienot zinātniekus un citus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu lauksaimniecības ekspertus.

Pieprasījums pēc zināšanām lauksaimniecības zinātnēs pastāvēs arī nākotnē, uzskata Niemi. Lauksaimniecības zinātnēm ir būtiska nozīme tādu sabiedrībai svarīgu problēmu risināšanā, kā ilgtspējīgi nodrošināt pasauli ar pārtiku klimata pārmaiņu laikā. Tā kā Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm ir līdzīgi lauksaimniecības apstākļi un lauksaimniecības problēmas, NJF var palīdzēt veidot Ziemeļeiropas vīziju šai nozarē.

NJF Newsletter, Issue 2/2023

Avots: Nordic Association of Agricultural Science