LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

AS “Latvijas Finieris”, LZA, LLMZA un LVMI "Silava" nodibina kopīgu balvu jaunajiem mežzinātniekiem

49365831e31f4f44649c206ca9ead85d l

 

Akciju sabiedrības “Latvijas Finieris”, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” pārstāvji 2023. gada 30. oktobrī parakstīja Nolikumu par Jauno mežzinātnieku balvas piešķiršanu.

Jauno mežzinātnieku un doktorantu balva izveidota, lai veicinātu Latvijas meža nozarē un mežsaimniecībā balstītas zinātniskās domas attīstību, Latvijas sabiedrības zināšanas par mežsaimniecību, kā arī sekmētu jauno mežzinātnieku motivāciju.

Jauno mežzinātnieku balva tiks piešķirta ne retāk kā reizi divos gados par pētījumiem mežzinātnē, kas sekmē Latvijas meža ekosistēmas izzināšanu ciešā saistībā ar cilvēku mērķtiecīgu darbu tajā. Balvu paredzēts piešķirt individuāliem jaunajiem mežzinātniekiem vai mežzinātnes doktorantiem par zinātnisko veikumu: publicētiem zinātniskajiem, populārzinātniskajiem rakstiem un cita veida aktīvu un pilsonisku pozīciju Latvijas mežzinātnē balstītas mežsaimniecības atbalstam.

Kandidātus Jauno mežzinātnieku balvai var izvirzīt AS “Latvijas Finieris”, Latvijas Zinātņu akadēmijas Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Prezidijs, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” Zinātniskā padome un citu zinātnisko organizāciju augstākās lēmējinstitūcijas, kuru darbības un attīstības stratēģijā paredzēti zinātniskie pētījumi Latvijas meža nozares atbalstam.

Jauno mežzinātnieku balvu piešķiršanai iesniegtos darbus vērtēs ekspertu komisija, kuras sastāvā ir pa vienam AS “Latvijas Finieris”, LVMI “Silava” un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas deleģētam pārstāvim. Pēc deleģējuma saņemšanas ekspertu komisijas sastāvu apstiprina Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidijs.

Jauno mežzinātnieku balvas laureāts saņems diplomu un naudas summu EUR 4 000 apmērā pirms nodokļu nomaksas.