LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Apbalvoti Sējējs 2023 laureāti

Piektdien, 13. oktobrī, apbalvošanas ceremonijā pasludināti Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2023” laureāti un veicināšanas balvu ieguvēji. Konkursa “Sējējs” laureātus sveica un balvas piešķīra deviņās konkursa nominācijās, kā arī tika pasniegta balva “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā”. Šogad konkursam apaļa jubileja – tas notika jau 30. reizi.

Vairāk informācijas šeit https://www.zm.gov.lv/lv/jaunums/apbalvoti-zemkopibas-ministrijas-konkursa-sejejs-2023-laureati

Nominācijas “Zinātne praksē un inovācijas”:
laureāts – Ph.D. Gunārs Lācis, pētījums “Mašīnu dziļās mācīšanās un datizraces pielietošana augu un patogēnu mijiedarbības izpētei: ābeļu un bumbieru kraupja patosistēmas”,
veicināšanas balva – Ph.D. Ilze Dimante, zinātniskais darbs “Kartupeļu sīkbumbuļu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanas iespēju izvērtējums”.

 “Sējējs 2023” dalībnieku vērtēšanas komisijas konkursa nominācijā “Zinātne praksē un inovācijas” locekļi bija akadēmiķe Dr. habil.oec Baiba Rivža, LLMZA locekle, LBTU Lauksaimniecības  fakultātes profesore, Dr.biol. Ina Alsiņa, LLMZA loceklis, Zemkopības ministrijas Stratēģijas analīzes nodaļas vecākais eksperts, Dr.sc.agr. Ainārs Nābels- Šneiders, APP „Dārzkopības institūta” vadošais pētnieks, Dr. agr. Edgars Rubauskis, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis, LLMZA locekle, LBTU Lauksaimniecības fakultātes profesore, Dr.agr. Daina Kairiša, LLMZA loceklis, LBTU Tehniskās fakultātes  vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Dainis Viesturs, LLMZA locekle, LBTU Pārtikas tehnoloģijas katedras profesore, vadošā pētniece,  Dr. sc. ing. Inga Ciproviča, LLMZA loceklis, Valsts emeritētais zinātnieks, LBTU Emeritētais profesors,  Dr.agr. Dainis Lapiņš, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis.

 

Šeit var vērot apbalvošanas ceremoniju, nominācija „Zinātne praksē un inovācijas” apbalvošanu var vērot no ieraksta 55. min.

https://www.facebook.com/Zemkopibasministrija/videos/1785790798523410

 

 

gunars lacis 2023 laureats ar baibu rivzu

Foto: Laureāts Ph.D. Gunārs Lācis un akadēmiķe Baiba Rivža. Foto Dainis Lapiņš