LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Noslēgušās Lauka izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates 2023

Ikgadējās Lauka izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates ir nozīmīgs pasākums, kad Latvijas mežu un lauku jomas zinātniskajiem institūtiem ir iespēja iepazīstināt ar  paveikto un iecerēto. Augustā, piedaloties Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Tehniskā fakultātes (TF) zinātnes centra un LVMI Silava zinātniekiem, 2023. gada Lauka skates noslēgušās. Labāko zinātnisko institūciju godināšana un apbalvošana notiks ikgadējos ražas svētkos Vecaucē novembrī.

 

Lauku skate Ulbrokā

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Tehniskā fakultātes (TF) Lauksaimniecības tehnikas institūta Ulbrokas zinātnes centrā (UZC) 2023. gada 4. augustā notika Lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skate.

TF UZC vadītāja vietnieks Dr. Ādolfs Ruciņš ziņoja par Ulbrokas ZC zinātniskā darbu rezultātiem un realizētajiem projektiem 2022.gadā. Viņš arī uzstājās ar ziņojumu par 2022. gadā veikto eksperimentālo pētījumu “Siltumenerģijas ieguve un izmantošana segtajās platībās”.

Doktorants, doktora grāda pretendents Kristaps Sondors uzstājās ar referātu par promocijas darba "Hidrogenētas augu eļļas izmantošana dīzeļmotoros" izstrādes gaitu.

TF dekāns Dr. Ilmārs Dukulis informēja klātesošos arī par fakultātes aktualitātēm.

 

Lauku skate Latvijas valsts meVMI „Silava”

Lauku skates 2023 noslēdzās 18. augustā LVMI “Silava”. Ar ievaddvārdiem klātesošos uzrunāja LLMZA Mežzinātņu nodaļas vadītājs, LZA akadēmiķis un LVMI Silava Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Dr. Tālis Gaitnieks, savukārt īsu informāciju par institūtu sniedza LVMI “Silava” direktors Dr. Jurģis Jansons.

LVMI “Silava”doktorants, pētnieks Guntars Šņepsts pastāstīja par Latvijas meža resursu prognozēšanas un modelēšanas sistēmu.

Iepazīšanās ar Latvijas mežzinātnes infrastruktūru norisinājās Salaspilī, Rīgas, Institūta un Meža ielās: „Silava” vadošais pētnieks Dr. Dainis Ruņģis iepazīstināja ar pētījumiem Molekulārās bioloģijas laboratoriju un Ģenētisko resursu centrā, vadošā pētniece Dr. Dārta Kļaviņa - Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas laboratorijā, vadošais pētnieks, Dr. Andis Lazdiņš - Meža vides laboratorijā, vadošais pētnieks Dr. Jānis Ozoliņš - Meža faunas un medniecības laboratorijā un vadošais pētnieks, Dr. Mārtiņš Zeps - Klimata un biotehnoloģiju laboratorijā.

Foto: LLMZA Dainis Lapiņš