LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātņu asociācija (Nordic Association of Agricultural Sciences - NJF)

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātņu asociācija (Nordic Association of Agricultural Sciences - NJF) ir izdevusi pirmo informatīvo biļetenu. Biļetens tiks publicēts aptuveni piecas reizes gadā.

Biļetenā tiks apkopotas ziņas un informācija no Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm. Tajā tiks publicētas NJF gaidāmās, kā arī notikušās aktivitātes, aktualitātes no Ziemeļvalstu un Baltijas valstīm, informācija par cilvēkiem, organizācijām un projektiem.

NJF valde ir uzsākusi īstenot jaunu asociācijas stratēģiju, kurā ir akcentēts uzdevums - NJF kļūt par aktīvu platformu, kas nodrošina auglīgu sadarbību starp lauksaimniecības speciālistiem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.

2023. gada pavasarī par jauno ģenerālsekretāri sāka strādāt Silvija Gaiani. Biļetenā viņa iepazīstina ar sevi un savu pētniecības jomu: ilgtspējīga pārtikas sistēmas, pārtikas uzņēmējdarbība un inovācijas un lauku attīstība.

 

Nordic Association of Agricultural Science [PDF].

 

Par NJF aktualitātēm un konferencēm šeit

https://nordicagriculture.eu/