LLMZA

 • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

 • Inženierzinātņu nodaļa

 • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

 • Mežzinātņu nodaļa

 • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Aizvadītas pirmās 2023. gada Lauku izmēģinājumu - eksperimentu skates

Pirmā skate notika 21. jūnijā LBTU Zemkopības institūtā Skrīveros. Ar institūta 2023. gada darbības pārskatu iepazīstināja direktore A. Švarta.

Skates programmā tika iekļautas sekojošas tēmas:

 1. 1.Jermušs. Augsnes kaļķošanas un minerālā mēslojuma devu ietekme uz ūdeņu kvalitāti, augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem un kultūraugu ražu.
 2. 2.S. Rancāne. Latvijā selekcionēto un plašāk audzēto daudzgadīgo zālaugu un tauriņziežu šķirņu demonstrējums (7.lote).
 3. 3.S. Rancāne, I. Gūtmane. Tauriņziežu selekcijas audzētavas. Daudzgadīgo zālaugu maisījumi.
 4. 4.V. Stesele, A. Rebāne Zālaugu selekcijas audzētavas.
 5. 5.I.Vēzis, S. Rancāne, V. Stesele. Daudzgadīgo zālaugu šķirņu salīdzinājumi un jauno šķirņu apskate.
 6. 6.A. Rūtenberga-Āva (LBTU Augu šķirņu SĪN laboratorijas vadītāja), A. Švarta. Augu šķirne – vissvarīgākais elements augkopības rentabilitātes palielināšanai (SĪN izmēģinājumi – zirņi, kartupeļi, kamolzāle).
 7. 7.A. Rūtenberga-Āva, A. Švarta. Koksnes pelnu efektivitāte augsnes pH līmeņa regulēšanai laukaugiem un salīdzinājums ar citiem kaļķošanas materiāliem (8. lote, 10.2.1–20/22/P23).
 8. 8.A. Švarta. Pētījumi augsnes bioloģiskās daudzveidības paaugstināšanai (SOILGUARD).
 9. 9.A. Rūtenberga-Āva, A. Švarta. Laukaugu šķirņu SĪN izmēģinājumi: Bio: vasaras mieži, kaņepes, konvencionālie: ziemas rapsis, vasaras kvieši, vasaras mieži un auzas.

Lauka izmēģinājumu skate 30. jūnijā notika LBTU Augu aizsardzības institūtā „Agrihorts”. Institūta direktore Viktorija Zagorska stāstīja par „Agrihorta” sasniegumiem 2022. gadā. Tika realizēti kopumā 18 zinātniskie projekti dažādās pētījuma jomās: AAL lietojums un to potenciāls samazinājums, AAL lietojuma ietekme uz vidi, AAL izmantošana atbilstoši lēmuma atbalsta sistēmas prognozēm, bišu sugu daudzveidība, nezāļu ierobežošana utt.

Direktores vietnieks zinātniskajā darbā Jānis Gailis informēja par pētniecības rezultātiem un 2022. gada sagatavotajiem projektu pieteikumiem.

Doktorante Regīna Rancāne informēja par ābeļu un bumbieru kraupja pētījumiem - slimības attīstība un tās ierobežošana. Vadošā pētniece Jevgenija Ņečajeva uzstājās ar ziņojumu par vējauzas un parastās gaiļsāres sēklu miera periodu un dzīvotspējas saglabāšanos augsnes sēklu bankā.

Kopumā lauka izmēģinājuma skatē tika diskutēts par aktuālajiem jautājumiem Lauksamniecībā un turpmāko tās attīstību un par iespējām rezultātus nodot turpmākai lietošanai zemniekiem un politikas veidotājiem.

Foto no „Agrihorta” skates. LLMZA Dainis Lapiņš