LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Parakstīts Zemkopības ministrijas, LZA un LLMZA gadskārtējais nodomu protokols

Otrdien, 7. februārī, zemkopības ministrs Didzis Šmits, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ivars Kalviņš un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) prezidente Baiba Rivža parakstīja gadskārtējo nodomu protokolu, lai nodrošinātu nepārtrauktu un pilnvērtīgu savstarpējo sadarbību.

Nodomu protokols ietver trīspusēju vienošanos par informācijas apmaiņu un sadarbību, apvienojot visu pārstāvēto nozaru zinātniekus un iesakot prioritāros pētniecības virzienus fundamentālajā un pielietojamajā zinātnē, nodrošinot sadarbību ar visa līmeņa izglītības mācību iestādēm un informējot par darba iespējām laukos un lauksaimniecībā, kā arī veicinot jauno zinātnieku izaugsmi ZM kompetences nozarēs, rīkojot seminārus un sniedzot iespēju doktorantūras studentiem ziņot par savu pētījumu rezultātiem LLMZA izmēģinājumu skatēs un LZA un LLMZA apvienotajās sēdēs.

Protokols arī paredz dažādus kopīgus pasākumus Latvijas zinātnes sasniegumu popularizēšanai – kopīgu konferenču, izstāžu un citu pasākumu, tostarp jauno zinātnieku semināru un konkursu rīkošanu, atbalstu ražas svētku “Vecauce-2023” norisei, līdzdarbību konkursa “Sējējs” grupas “Zinātne lauku attīstībai” darbu vērtēšanā, starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanu, Pauļa Lejiņa vārda balvas par fundamentāliem pētījumiem, kas nozīmīgi sekmējuši Latvijas lauku attīstību, pasākuma organizēšanu, un arī finansiāla atbalsta sniegšanu LLMZA tīmekļvietnes www.llmza.lv uzturēšanai.

Tikšanās laikā pārrunāta arī 2022. gada vienošanās izpilde.
Avots: Turpinās Zemkopības ministrijas sadarbība ar zinātniekiem, Zemkopības ministrija, 2023. gada 7. februāris. 

Līgums par sadarbību.