LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

UEAA paziņo zinātnisko darbu tēžu konkursa uzvarētājus

UEAA labāko zinātnisko tēžu konkurss ir noslēdzies un vērtēšanas žūrija ir paziņojusi trīs uzvarētājus. Zinātniskais konkurss notika pirmoreiz un tika uzsākts 2022. gada janvārī, un tajā piedalījās UEAA biedru izvēlētie zinātniskie darbi. Konkursā startēja arī divu Latvijas zinātnieku grupu ziņojumi.

1. vieta

N. McCarthy, J. Wheeler, K. Budden, R. Gueterbock, A. Bywater, M. Woollacott. Farm of the Future - Decarbonising Farm Vehicles and Future Fuels. (Apvienotā karasliste)

2. vieta

Hayriye Yildiz Dasgan, AbdullahA ldiyab, Farah Elgudayem, Boran Ikiz, Nazim S. Gruda.  Effect of biofertilizers on leaf yield, nitrate amount, mineral content and antioxidants of basil (Ocimum basilicum L.) in a floating culture. (Turcija, Tunisija, Albānija)

3. vieta

P. Tessari, A. Lante & G. Mosca. Essential amino acids: master regulators of nutrition and environmental footprint? (Itālija)

UEAA labāko zinātnes sasniegumu konkursā piedalījās arī divi ziņojumi no Latvijas:

1. Dz. Zacs, I. Perkons, E. Pasecnaja, E. Abdulajeva, A. Viksna, V. Bartkevics. Persistent organic pollutants in the environment and food products in Latvia;

2. S. Zute, V. Sterna, I. Jansons, I. Jansone, M. Bleidere, L. Degola, A. Miglavs, A. Auzins, A. Krievina, I. Leimane. New technologies and economically viable solutions for local feed production for pig farming.

 

The UEAA “Best Scientific Abstracts Competition” Announcement of results [pdf].

Vairāk: UEAA https://ueaa.info/scientific-news/