LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Ražas svētki Vecaucē

Zinātniskais seminārs "Ražas svētki" Vecauce 2022 "Miera baro, karš posta" notiks
2022. gada 3. novembrī no plkst. 14.00 līdz plkst. 17.00, Vecauces pilī.


Programmā:
1. Zinātnisks seminārs (14.00–17.00)
Referāti
• Zute S. Stendes pētniecības centra simtgades stāsti
• Kārkliņš A., Nikodemus O., Kukuļs I., Kasparinskis R. Augsnes segas īpatnības
Platones pagastā
• Dučkena L., Alsiņa I., Dubova L., Dūma M., Buša B., Skutele K., Harbovska T.,
Erdberga I., Bērtiņš M., Alksnis R., Avotiņš A., Dūda-Kraukle G., Gūtmane E.,
Gūtmanis E. Ceļvedis tomātu augļu izvēlē
• Nolberga-Trūpa A., Mālniece A., Neimanis R. Dominant dējējvistu krosu
produktivitāte un olu kvalitāte, izmantojot dažādu barību
• Syromiatnykov Y. Soil stratification for weed control
• Pilvere I. Universitāte pārmaiņu laikos
• Rivža B., Rašals I., LLMZA. Topošo zinātnieku konkursa rezultāti 2022. g.
• Alsiņa I., Rivža B. LLMZA Lauksaimniecības nodaļas organizētā zinātnisko
institūciju lauka izmēģinājumu un laboratoriju skates – konkursa rezultātu (2022.)
rezumējums
Stenda referāti un diskusijas par tiem
2022. gada ražas izstāde un atsevišķu eksponātu degustācija.