LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnes asociācijas 27. kongress

Ziemeļvalstu Lauksaimniecības zinātnes asociācijas (NJF) 27. kongress notika no 27. līdz 29. septembrim Islandē, Selfosā. Kongresā piedalījās zinātnieki no visām NJF dalībvalstīm (Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas).

Konference sākās ar plenārsēdi, kurā referātus nolasīja Organizācijas komitejas vadītājs un bijušais NJF prezidents Fredriks Fogelbergs no Zviedrijas, kā arī uzaicinātie lektori no Igaunijas, Islandes un Norvēģijas. Pēcpusdienā darbs tika organizēts vairākās sekcijās: pārtikas drošība un ilgtspējība, lopkopība un dzīvnieku labturība, mēslošana un barības vielu administrēšana, dārzkopības kultūras un ražošanas sistēmas un lopbarības kultūras un ganības.

Otrajā dienā turpinājās darbs sekcijās, kuru tematika bija augu izcelsmes pārtika, lauksaimniecības produkcija, augsne un augsnes veselība, lauksaimniecības inženierija kā arī ekonomika un sabiedrība.

Trešajā dienā sekcijās tika pievērsta uzmanība jaunām kultūrām Ziemeļvalstu apstākļos, klimatam un tā pārmaiņām. Kongress noslēdzās ar paneļdiskusiju par nākotnes lauksaimniecību, kur galvenā uzmanība jāvelta klimata pārmaiņu, dzīvnieku labturības un augu izcelsmes pārtikas produktu ražošanas pētījumiem.

Kongresa noslēgumā tika inaugurēts jaunais NJF presidents profesors Jarkko Niemi no Somijas Dabas resursu institūta (Natural Resources Institute Finland (Luke)).

Kongresa tematika bija plaša, katrā sekcijā tika nolasīti daudzi referāti, līdz ar to padziļināti varēja iepazīties ar konkrētajā pētījumu virzienā interesējošām tēmām.

No Latvijas NJF kongresā piedalījāmies 4 zinātnieces no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes: profesore Anda Valdovska, profesore Daina Jonkus, asoc. prof. Lilija Degola, doktorante Vineta Tetere un vadošā pētniece Arta Kronberga no SIA “Field and Forest”.

Kongresa pirmās dienas noslēgumā sākās stenda ziņojumu prezentācija, kurā prof. Anda Valdovska prezentēja LZP granta ietvaros apkopotos rezultātus. Stenda referāta tēma ”Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju ģenētiskais raksturojums”. Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstīto projektu ietvaros veikto pētījumu rezultātus stenda ziņojumos “Bioloģiski audzētu nobarojamo cūku liemeņu un cūkgaļas kvalitātes novērtējums” prezentēja prof. Daina Jonkus, un asoc. prof. Lilijas Degolas prezentācijas tēma bija “Dažādu cūku barības receptūru zootehniskā un ekonomiskā novērtēšana”. Vadošā pētniece Arta Kronberga prezentēja zinātnieku grupas iegūtos rezultātus, tēma “Jauna kultūra Ziemeļvalstu apstākļiem: apdraudētais un aizsargājamais ārstniecības augs Eryngium maritimum L.”.

Doktorante Vineta Tetere otrajā kongresa dienā sekcijā “Ekonomika un sabiedrība” uzstājās ar mutisko referātu “Facing data issues in measuring bioeconomy in EU from Latvia`s perspective”.

Kongresa organizācija bija pārdomāta un laiks maksimāli piepildīts. Jau 26. septembra vakarā tika organizēta dalībnieku tikšanās Zviedrijas vēstniecībā Islandē, kura atrodas galvaspilsētā Reikjavīkā. Ļoti mājīgā atmosfērā bija iespējams tikties ar NJF prezidentu Fredriku Fogelbergu, uzklausīt vēstnieka stāstīto un tuvāk iepazīties ar kongresa dalībniekiem.

Kongresa otrās dienas pēcpusdienā tika organizētas vairākas ekskursijas pēc dalībnieku izvēles.Visas Latvijas pārstāves, iepriekš nevienojoties, bija izvēlējušās ekskursiju dabā, kuras laikā bija iespēja apskatīt Islandes savdabīgo dabu, kurā dominē pelēcīgi melnā krāsa un bieži redzami it kā dūmu mākonīši, ko rada lielāki, un mazāki geizeri. Atlantijas okeāna tuvumā bija redzama nedaudz bagātāka augu valsts, kuru par ganībām izmanto Islandes zirgi, aitas un arī Islandes govis.

NJF 27. kongresa referātu kopsavilkumi ir apkopoti brošurā, kuru saņēma katrs dalībnieks, līdz ar to būs iespēja iepazīties arī ar to referātu klāstu, kurus nebija iespējams noklausīties klātienē.

Kongresā dzirdētais un brošurā izlasītais dos iedvesmu jauniem, aktuāliem pētījumu projektiem.

 

Sagatavoja

Profesore, Dr. agr. Daina Jonkus, LLU Lauksaimniecības fakultāte, Dzīvnieku zinātņu inst.

 

1

 

2

 

3