LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

Informācija par UEAA simpoziju

2022. gada 6. un 7. oktobrī akadēmiķe Baiba Rivža piedalījās UEAA (Union of European
Academies for Science Applied to Agriculture, Food and Nature) Ģenerālajā asamblejā un
starptautiskajā zinātniskajā simpozijā, kuru organizēja Slovākijas Lauksaimniecības zinātņu
akadēmija (Slovak academy of Agricultural Sciences). Zinātniskā simpozija „ ILGTSPĒJĪGAS,
NOTURĪGAS UN TAISNĪGAS PĀRTIKAS SISTĒMAS ES UN PASAULĒ” 6. oktobra
plenārsēdē Baiba Rivža uzstājās ar referātu „Veselīgas pārtikas patēriņš un inovācijas pārtikas
apritē (Baltijas gadījums)”.


Zinātniskais simpozijs atspoguļo pašreizējo redzējumu par ES zaļo kursu un stratēģiju "no lauku
sētas līdz galdam", lai izveidotu godīgu, veselīgu un videi draudzīgu pārtikas sistēmu, ņemot
vērā pārtikas cenu un izejvielu izmaksu pieaugumu, ģeopolitisko krīzi un nepilnības, ko atklāj
globālās problēmas pasaulē. Tas nodrošina platformu, lai apzinātu procesus, pieejas un
pasākumus dažādos pārtikas aprites līmeņos, lai atbalstītu nodrošinātību ar pārtiku, ražotājus,
patērētājus un godīgu pārtikas sistēmu vietējā un globālā mērogā.
UEAA 11. Ģenerālās asamblejas programma (PDF)
UEAA Starptautiskā zinātniskā simpozija programma (PDF)