LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

IN MEMORIAM. Edgars Treibergs (17.08.1955.- 24.07.2022.)

Mūžībā devies Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.

Edgars Treibergs bija Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Goda loceklis. Viņš uzskatīja, ka Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija (LLMZA) likumsakarīgi ir Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) biedrs, jo lauksaimniecība, tāpat mežsaimniecība, ir joma, kura ikdienā ne tikai izmanto zinātnes atziņas un sasniegumus, bet arī rada zinātni, nodrošina bāzi pētījumiem, izmēģinājumiem, ciltsdarbam. Viņš bija viens no LR Zemkopības ministrijas ikgadējā konkursa “Sējējs” nominācijas “Zinātne praksē un inovācijas” darbu vērtēšanas ekspertiem. Zinātnieku un praktiķu kopdarbā ir spēks, - savu atbalstu zinātnei pauda Edgars Treibergs.

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, kolēģiem un draugiem, atvadoties no Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētāja Edgara Treiberga.

edgars-treibergs