LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

ZM, LZA un LLMZA noslēdz sadarbības līgumu

Sadarbības līgums paredz attīstīt jau uzsāktās iniciatīvas un rast jaunas iespējas turpmākai pētniecības attīstībai lauksaimniecībā un meža nozarē.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards uzsver: “Latvijas valsts sekmīgā attīstībā būtiska loma ir stiprai nacionālai zinātnei. Zinātnieku pētījumi ļauj mums objektīvi un datos balstīti saskatīt izaicinājumus dažādās jomās. Savukārt zinātnieku piedāvātie iespējamie risinājumi sniedz iespējas ne tikai pārvarēt šos izaicinājumus, bet arī kopumā sekmē Latvijas ekonomikas un tautsaimniecības attīstību un izaugsmi. Tāpēc Zemkopības ministrija turpinās atbalstīt lauksaimniecības un meža zinātni un pētniecību Latvijā.”

Šī sadarbības platforma veicina Latvijas zinātnieku iesaisti un dalību dažādās starptautiskās pētījumu programmās, kā arī sekmē lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, agrārās ekonomikas, inženierzinātņu un meža nozares zinātnieku iesaisti prioritāro pētniecības virzienu apzināšanā fundamentālajā un pielietojamajā zinātnē.

Noslēgtais līgums paredz kopdarbību nozares zinātnes sasniegumu popularizēšanā, t.sk. kopīgu informatīvu pasākumu īstenošanu. Tāpat tas nosaka pušu iesaisti gan konkursa “Sējējs 2022” zinātnes sadaļas nominēto kandidātu vērtēšanā, gan jauno zinātnieku darbu konkursa “Ražas svētki Vecaucē 2022” organizēšanā, gan līdzdalību citās aktivitātēs, kas veicina nozares zinātnes atpazīstamību.

Avots: Zemkopības ministrija