LLMZA

  • Lauksaimniecības zinātņu nodaļa

  • Inženierzinātņu nodaļa

  • Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

  • Mežzinātņu nodaļa

  • Agrārās ekonomikas zinātņu nodaļa

LLMZA Prezidijs aicina visus LLMZA locekļus piedalīties Kopsapulcē

LLMZA Prezidijs aicina visus LLMZA locekļus piedalīties Kopsapulcē 2022. gada 3. jūnijā plkst. 12.30 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Aulā. Darba kārtībā (DOC)